Instituts de recerca

  Instituts de recerca
  Institut TransJus

  El TransJus és un institut de recerca de la Universitat de Barcelona, amb seu a la Facultat de Dret, en el qual més de 60 investigadors acadèmics i col·laboradors de totes les àrees del dret, de la criminologia, de la gestió i administració pública, de les relacions laborals i de la ciència política, en col·laboració amb la societat, troben un espai transdisciplinari per unir sinergies i afrontar problemes, mitjançant seminaris, congressos, jornades, debats, publicacions de diferent tipus i projectes de recerca conjunts amb integració en xarxes internacionals.

  Director: Juli Ponce Solé

  Pàgina web

  Instituts de recerca
  Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA)

  Com a estructura d'organització de la recerca, l'Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) té com a objectiu fomentar i donar suport a les activitats que duen a terme més de 100 investigadors de la Universitat de Barcelona en temes relacionats amb l'aigua. L’IdRA es concep com un agent que maximitza el potencial de recerca de la UB a través dels grups que estudien l'àmbit de l'aigua. El treball és interdisciplinari i implica 9 facultats, 14 departaments i 35 grups de recerca amb línies de treball en aigua.

  Director: Javier Martín-Vide

  Pàgina web

Observatoris

  Observatoris
  Observatori de Bioètica i Dret (OBD)

  L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona que duu a terme l’activitat de manera interdisciplinària i des d’un punt de vista laic. Els seus membres entenen que la bioètica és un camp de coneixement que requereix plantejaments plurals i suports científics sòlids per analitzar les conseqüències ètiques, legals i socials de la biotecnologia i la biomedicina. L'objectiu és aportar arguments i propostes que fomentin la presa de decisions lliure i informada i que contribueixin a la construcció d'una societat més transparent i democràtica.

  Directora: María Casado

  Pàgina web

  Observatoris
  Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH)

  L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona està integrat per professors, estudiants, llicenciats, postgraduats i professionals que mitjançant activitats de recerca, docents i d'observació de les institucions del sistema penal treballen per la cultura dels drets humans, per defensar els drets i les llibertats de les persones i per enfortir els principis i valors de l'estat democràtic de dret.

  Director: Iñaki Rivera Beiras

  Pàgina web

  Observatoris
  Observatori de Dret Públic (IDP)

  L’Institut de Dret Públic de Barcelona (IDP) és un centre universitari d’anàlisi i investigació especialitzat en diferents àmbits del dret públic, especialment del dret constitucional, administratiu i de la Unió Europea, així com en d’altres disciplines afins.

  L’IDP es va iniciar el 1989 arran de la col·laboració de diversos professors en la redacció d’estudis acadèmics, es va formalitzar el 1993, es va integrar al Parc Científic de Barcelona el 2001 i va ser reconegut com a observatori de la Universitat de Barcelona l’any 2010. Més enllà de l’especialització dels membres d’aquest observatori, és important pel fet de col·laborar amb professors d’altres universitats d’arreu del món per dur a terme estudis i informes que facilitin la resolució dels problemes existents i que, en general, afavoreixin la millora de la legislació vigent des dels principis de l’estat democràtic i social de dret.

  Director: Eliseo Aja

  Pàgina web

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  25 Projectes de recerca estatals

  21 Tesis llegides el curs 2018-2019

  16 Grups de recerca

Publicacions destacades en revistes

  Publicacions destacades en revistes
  Balance y transformaciones del sistema de partidos en España (1977-1987)

  Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)

  Cesáreo R. Aguilera de Prat

Publicacions destacades en llibres

  Publicacions destacades en llibres
  LET'S GOVERN TOGETHER The Formation of a Coalition Government

  Jordi Matas Dalmases

  Publicacions destacades en llibres
  El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano: desafíos transnacionales y transdisciplinarios de la gobernanza en la Nueva Agenda Urbana

  Coordinadors: Juli Ponce Solé, Oscar Capdeferro Villagrasa, Wellington Migliari

  Publicacions destacades en llibres
  La descoberta del dret romà a l'Occident medieval // The discovery of roman law in the medieval west

  Max Turull Rubinat

  Publicacions destacades en llibres
  Derecho electoral español

  Miguel Pérez-Moneo, Esther Pano Puey, María Garrote de Marcos

  2019

  Publicacions destacades en llibres
  Establecimiento permanente en la era Post-Beps

  Angelina Bauzá Martínez

  2019