Instituts de recerca

  Instituts de recerca
  Institut TransJus

  El TransJus és un institut de recerca de la Universitat de Barcelona, amb seu a la Facultat de Dret, en el qual més de 60 investigadors acadèmics i col·laboradors de totes les àrees del dret, de la criminologia, de la gestió i administració pública, de les relacions laborals i de la ciència política, en col·laboració amb la societat, troben un espai transdisciplinari per unir sinergies i afrontar problemes, mitjançant seminaris, congressos, jornades, debats, publicacions de diferent tipus i projectes de recerca conjunts amb integració en xarxes internacionals.

  Directora: Cristina González Beilfuss

  Pàgina web

Observatoris

  Observatoris
  Observatori de Bioètica i Dret (OBD)

  L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona que duu a terme l’activitat de manera interdisciplinària i des d’un punt de vista laic. Els seus membres entenen que la bioètica és un camp de coneixement que requereix plantejaments plurals i suports científics sòlids per analitzar les conseqüències ètiques, legals i socials de la biotecnologia i la biomedicina. L'objectiu és aportar arguments i propostes que fomentin la presa de decisions lliure i informada i que contribueixin a la construcció d'una societat més transparent i democràtica.

  Directora: María Casado

  Pàgina web

  Observatoris
  Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH)

  L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona està integrat per professors, estudiants, llicenciats, postgraduats i professionals que mitjançant activitats de recerca, docents i d'observació de les institucions del sistema penal treballen per la cultura dels drets humans, per defensar els drets i les llibertats de les persones i per enfortir els principis i valors de l'estat democràtic de dret.

  Director: Iñaki Rivera Beiras

  Pàgina web

  Observatoris
  Observatori de Dret Públic (IDP)

  L’Institut de Dret Públic de Barcelona (IDP) és un centre universitari d’anàlisi i investigació especialitzat en diferents àmbits del dret públic, especialment del dret constitucional, administratiu i de la Unió Europea, així com en d’altres disciplines afins.

  L’IDP es va iniciar el 1989 arran de la col·laboració de diversos professors en la redacció d’estudis acadèmics, es va formalitzar el 1993, es va integrar al Parc Científic de Barcelona el 2001 i va ser reconegut com a observatori de la Universitat de Barcelona l’any 2010. Més enllà de l’especialització dels membres d’aquest observatori, és important pel fet de col·laborar amb professors d’altres universitats d’arreu del món per dur a terme estudis i informes que facilitin la resolució dels problemes existents i que, en general, afavoreixin la millora de la legislació vigent des dels principis de l’estat democràtic i social de dret.

  Director: David Moya Malapeira

  Pàgina web

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  38 Projectes de recerca estatals

  26 Tesis llegides el curs 2020-2021

  13 Grups de recerca consolidats