Visió i estratègia

Visió i estratègia

Visió

La recerca que es fa a la Facultat de Dret té una dimensió tant fonamental com aplicada. L’impacte que té en la pràctica i la reflexió que comporta, des del punt de vista de la construcció normativa, l’anàlisi empírica o de les relacions polítiques de poder, han estat fonamentals per al desenvolupament de les nostres societats i del marc jurídic i polític que ens governa.

Des d’una perspectiva temàtica, la recerca a la Facultat de Dret s’orienta a una sèrie d’àmbits temàtics prioritaris, que tenen en compte les diferents àrees d’interès tradicional dels investigadors de la Facultat, a la vegada que encoratgen enfocaments més innovadors i interdisciplinaris, d’una manera coherent amb l’entorn nacional i internacional de la recerca en els àmbits que li són propis.

 • Vertebració del poder i territori
 • Governança institucional i financera
 • Drets Fonamentals i vulnerabilitat
 • Societat Global, digital i de la informació
 • Noves formes de resolució de conflictes
 • Tipificació, socialització i persecució de la criminalitat
 • Justícia ambiental i desenvolupament sostenible
 • Gènere i Dret

Sens perjudici de la tasca individual que duen a terme els investigadors, la recerca a la Facultat de Dret s’estructura bàsicament al voltant dels grups de recerca consolidats, els departaments i els centres de recerca (instituts i observatoris), que obtenen finançament en les convocatòries competitives per a projectes de recerca i en l’articulació de les col·laboracions d’àmbit estatal i internacional.

La internacionalització de la recerca també és un element clau. En principi, la recerca és internacional per naturalesa, però la complexitat i la dimensió estatal que té, i sobretot el repte que representa obtenir un finançament competitiu, requereixen un enfocament estratègic de la Facultat, els grups de recerca i els mateixos investigadors.

Estratègia

Els objectius que persegueix l’estratègia de recerca, aprovada per la Junta de Facultat el desembre de 2018, son els següents:

 1. Generar una recerca de qualitat, innovadora i que tingui un impacte en la societat mitjançant el desenvolupament del coneixement bàsic i aplicat en l’àmbit científic, socioeconòmic i cultural.
 2. Crear un entorn de recerca de qualitat, mitjançant estructures de suport adients, que permeti el desenvolupament científic del professorat per garantir el relleu generacional en el futur.
 3. Internacionalitzar la recerca que es fa a la Facultat de Dret, fent-la més visible en els entorns acadèmics d’arreu del món perquè respongui també als actuals fenòmens d’europeïtzació i d’internacionalització jurídica.
 4. Impulsar una recerca que serveixi per millorar la qualitat de l'aprenentatge i que, especialment, serveixi per retroalimentar els ensenyaments de grau, màster i doctorat en la capacitació en habilitats professionals i en la formació en valors, com ara la  responsabilitat i la justícia social.
 5. Afavorir una avaluació sistemàtica i qualitativa de la recerca en què es tinguin en compte les especificitats de les disciplines de la Facultat de Dret.

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  21 Projectes de recerca estatals

  26 Tesis llegides el curs 2020-2021

  16 Grups de recerca

Publicacions destacades en revistes

  Publicacions destacades en revistes
  Balance y transformaciones del sistema de partidos en España (1977-1987)

  Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)

  Cesáreo R. Aguilera de Prat

Publicacions destacades en llibres

  Publicacions destacades en llibres
  LET'S GOVERN TOGETHER The Formation of a Coalition Government

  Jordi Matas Dalmases

  Publicacions destacades en llibres
  El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano: desafíos transnacionales y transdisciplinarios de la gobernanza en la Nueva Agenda Urbana

  Coordinadors: Juli Ponce Solé, Oscar Capdeferro Villagrasa, Wellington Migliari

  Publicacions destacades en llibres
  La descoberta del dret romà a l'Occident medieval // The discovery of roman law in the medieval west

  Max Turull Rubinat

  Publicacions destacades en llibres
  Derecho electoral español

  Miguel Pérez-Moneo, Esther Pano Puey, María Garrote de Marcos

  2019

  Publicacions destacades en llibres
  Establecimiento permanente en la era Post-Beps

  Angelina Bauzá Martínez

  2019