Visió i estratègia

Visió i estratègia

Visió

La recerca que es fa a la Facultat de Dret té una dimensió tant fonamental com aplicada. L’impacte que té en la pràctica i la reflexió que comporta, des del punt de vista de la construcció normativa, l’anàlisi empírica o de les relacions polítiques de poder, han estat fonamentals per al desenvolupament de les nostres societats i del marc jurídic i polític que ens governa.

Sens perjudici de la tasca individual que duen a terme els investigadors, la recerca a la Facultat de Dret s’estructura bàsicament al voltant dels grups de recerca consolidats, els departaments i els centres de recerca (instituts i observatoris), que obtenen finançament en les convocatòries competitives per a projectes de recerca i en l’articulació de les col·laboracions d’àmbit estatal i internacional.

La internacionalització de la recerca també és un element clau. En principi, la recerca és internacional per naturalesa, però la complexitat i la dimensió estatal que té, i sobretot el repte que representa obtenir un finançament competitiu, requereixen un enfocament estratègic de la Facultat, els grups de recerca i els mateixos investigadors.

Estratègia

Els objectius que persegueix l’estratègia de recerca:

  1. Generar una recerca de qualitat, innovadora i que tingui un impacte en la societat mitjançant el desenvolupament del coneixement bàsic i aplicat en l’àmbit científic, socioeconòmic i cultural.
  2. Crear un entorn de recerca de qualitat, mitjançant estructures de suport adients, que permeti el desenvolupament científic del professorat per garantir el relleu generacional en el futur.
  3. Internacionalitzar la recerca que es fa a la Facultat de Dret, fent-la més visible en els entorns acadèmics d’arreu del món perquè respongui també als actuals fenòmens d’europeïtzació i d’internacionalització jurídica.
  4. Impulsar una recerca que serveixi per millorar la qualitat de l'aprenentatge i que, especialment, serveixi per retroalimentar els ensenyaments de grau, màster i doctorat en la capacitació en habilitats professionals i en la formació en valors, com ara la  responsabilitat i la justícia social.
  5. Afavorir una avaluació sistemàtica i qualitativa de la recerca en què es tinguin en compte les especificitats de les disciplines de la Facultat de Dret.

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  31 Projectes de recerca estatals

  29 Tesis llegides el curs 2022-2023

  14 Grups de recerca consolidats