Activitat de recerca

Aquest apartat del web presenta les principals xifres de recerca de la Facultat de Dret a partir de consultes automàtiques al sistema GREC. El GREC és el CRIS (current research system information) de la Universitat de Barcelona, on el personal investigador, els grups de recerca i els gestors de la recerca introdueixen regularment informació sobre les seves activitats. Un cop validades, aquestes dades són accessibles per a la consulta.

Podeu trobar informació detallada sobre les publicacions i els projectes de recerca dels investigadors adscrits a la nostra Facultat al següent PDF. Per a trobar publicacions d'anys anteriors o bé per a fer cerques per investigador, grup de recerca, àrea o departament podeu fer servir el cercador del GREC.

Publicacions periòdiques editades a la Facultat de Dret

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  31 Projectes de recerca estatals

  29 Tesis llegides el curs 2022-2023

  14 Grups de recerca consolidats