Xarxes internacionals

  Xarxes internacionals
  International Union for Conservation of Nature (IUCN)

  La Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) és una unió de membres formada per estats sobirans, agències governamentals i organitzacions de la societat civil. La UICN posa a disposició de les entitats públiques, privades i no governamentals els coneixements i les eines que fan possible, d’una manera integral, el progrés humà, el desenvolupament econòmic i la conservació de la natura.

  Xarxes internacionals
  Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (ODA-E)

  L’objectiu de l'Observatori del Dret a l'Alimentació d'Espanya (ODA-E) és promoure iniciatives d'investigació multidisciplinària ‒com l'elaboració de diagnòstics sobre la situació del dret a l'alimentació a Espanya‒ que puguin incidir en les polítiques públiques i que garanteixin l'exigibilitat del dret a l'alimentació adequada i altres temes relacionats.

  Xarxes internacionals
  European Consortium for Political Research (ECPR)

  L’European Consortium for Political Research (ECPR) és una associació acadèmica independent fundada el 1970. Els 350 membres institucionals que la integren, d’uns 50 països, representen  les principals universitats, estudiants i acadèmics d'alt nivell que es dediquen a la investigació i a l'ensenyament de les ciències polítiques a tot el món.

  Xarxes internacionals
  European Law Faculties Association (ELFA)

  L’European Law Faculties Association (ELFA) va ser fundada el 1995 a Lovaina per més de 80 Facultats de Dret de diferents universitats d'Europa. L'organització té actualment més de 250 membres de països europeus i de fora d’Europa. L'ELFA actua com un fòrum internacional per a la discussió de temes legals relacionats amb l'educació legal, i negocia i signa acords de cooperació amb agències governamentals i entitats educatives a Europa i internacionalment.

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  21 Projectes de recerca estatals

  26 Tesis llegides el curs 2020-2021

  16 Grups de recerca

Publicacions destacades en revistes

  Publicacions destacades en revistes
  Balance y transformaciones del sistema de partidos en España (1977-1987)

  Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)

  Cesáreo R. Aguilera de Prat

Publicacions destacades en llibres

  Publicacions destacades en llibres
  LET'S GOVERN TOGETHER The Formation of a Coalition Government

  Jordi Matas Dalmases

  Publicacions destacades en llibres
  El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano: desafíos transnacionales y transdisciplinarios de la gobernanza en la Nueva Agenda Urbana

  Coordinadors: Juli Ponce Solé, Oscar Capdeferro Villagrasa, Wellington Migliari

  Publicacions destacades en llibres
  La descoberta del dret romà a l'Occident medieval // The discovery of roman law in the medieval west

  Max Turull Rubinat

  Publicacions destacades en llibres
  Derecho electoral español

  Miguel Pérez-Moneo, Esther Pano Puey, María Garrote de Marcos

  2019

  Publicacions destacades en llibres
  Establecimiento permanente en la era Post-Beps

  Angelina Bauzá Martínez

  2019