Xarxes internacionals

  Xarxes internacionals
  International Union for Conservation of Nature (IUCN)

  La Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) és una unió de membres formada per estats sobirans, agències governamentals i organitzacions de la societat civil. La UICN posa a disposició de les entitats públiques, privades i no governamentals els coneixements i les eines que fan possible, d’una manera integral, el progrés humà, el desenvolupament econòmic i la conservació de la natura.

  Xarxes internacionals
  Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (ODA-E)

  L’objectiu de l'Observatori del Dret a l'Alimentació d'Espanya (ODA-E) és promoure iniciatives d'investigació multidisciplinària ‒com l'elaboració de diagnòstics sobre la situació del dret a l'alimentació a Espanya‒ que puguin incidir en les polítiques públiques i que garanteixin l'exigibilitat del dret a l'alimentació adequada i altres temes relacionats.

  Xarxes internacionals
  European Consortium for Political Research (ECPR)

  L’European Consortium for Political Research (ECPR) és una associació acadèmica independent fundada el 1970. Els 350 membres institucionals que la integren, d’uns 50 països, representen  les principals universitats, estudiants i acadèmics d'alt nivell que es dediquen a la investigació i a l'ensenyament de les ciències polítiques a tot el món.

  Xarxes internacionals
  European Law Faculties Association (ELFA)

  L’European Law Faculties Association (ELFA) va ser fundada el 1995 a Lovaina per més de 80 Facultats de Dret de diferents universitats d'Europa. L'organització té actualment més de 250 membres de països europeus i de fora d’Europa. L'ELFA actua com un fòrum internacional per a la discussió de temes legals relacionats amb l'educació legal, i negocia i signa acords de cooperació amb agències governamentals i entitats educatives a Europa i internacionalment.

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  31 Projectes de recerca estatals

  29 Tesis llegides el curs 2022-2023

  14 Grups de recerca consolidats