Premi extraordinari de grau

Els premis extraordinaris de grau s’atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 calculada segons la normativa vigent a cada moment.

En ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior, calculada segons la normativa vigent a cada moment, el centre ha de proposar la concessió del premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.

Per optar a la concessió del premi extraordinari és imprescindible haver sol·licitat prèviament el títol de grau.

El lliurament dels premis extraordinaris es duu a terme en l’acte d’obertura del curs acadèmic de la Universitat de Barcelona.

Podeu trobar-ne més informació a:

http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_Grau.pdf

Comparteix-ho: