Convocatòria extraordinària de final de grau

L'estudiant està en situació de final de grau quan, a l'inici del curs acadèmic, li queda un màxim d'un 10 % dels crèdits corresponents al pla d'estudis per acabar el grau. L'estudiant amb menys del 10 % dels crèdits per acabar els estudis, s'ha de matricular de tots.

Aquests alumnes tenen dret a una convocatòria extraordinària, amb el benentès que només tenen dret a la docència corresponent al semestre en què s'imparteix l'assignatura.

Per poder tenir dret a aquesta convocatòria extraordinària, cal matricular-se de tots els crèdits per acabar l'ensenyament i, a més, seguir els passos següents:

  • Assignatures de segon semestre: La matrícula de final de grau de les assignatures matriculades al segon semestre es formalitzarà de manera interna. L'estudiant ha d'enviar un correu electrònic mabenitez@ub.edu (Angèlia), indicant els seu Nom i Cognoms, NIUB o DNI i les assignatures de les que es vol matricular de fi de grau. El període establert és del 13 al 17 de novembre de 2023.

 

  • Assignatures de primer semestre: La matrícula de final de carrera de les assignatures de primer semestre en què s'ha matriculat un estudiant es formalitzarà internament. El període establert és del 18 al 22 de març de 2024. L'estudiant ha d'enviar un correu electrònic a mabenitez@ub.edu (Angèlia), indicant els seu Nom i Cognoms, NIUB o DNI i les assignatures de les que es vol matricular de fi de grau.
 

L'estudiant que no comuniqui la voluntat de matrícula de final de grau NO té dret a aquesta convocatòria extraordinària.

La matrícula de la convocatòria extraordinària de final de grau no comporta cap pagament.

Quan és la convocatòria de final de grau?

Convocatòria

Assignatures en què s'ha matriculat en el primer semestre

Assignatures en què s'ha matriculat en el segon semestre

Ordinària

Gener

Juny

Reavaluació

Gener-febrer

Juny-juliol

Final de grau

Juny

Gener

 

En tots els casos la convocatòria de final de grau té lloc durant el curs acadèmic vigent, mai en el posterior.

En general, i sempre que sigui possible, l'examen de la convocatòria de final de grau d'una assignatura en concret es fa coincidir amb la convocatòria ordinària del següent semestre de la mateixa assignatura.

Comparteix-ho: