Certificacions

Sol·licitud de documents acadèmics:

  • Certificació acadèmica personal
  • Certificació de matrícula
  • Expedient acadèmic (gratuït, no és oficial)

 

Sol·licitud per

 

Tots els certificats inclouen el pagament de la taxa establerta pel decret de preus universitaris (27,27 euros) que es fan efectius en el moment de la recollida.
El pagament es pot fer per banca electrònica o imprimint el rebut per pagar en una de les entitats col·laboradores (CaixaBank, Banc Santander Central Hispano, Banca online BBVA).

Si es delega la recollida a una altra persona, s'ha de fer mitjançant una autorització escrita i signada.

Comparteix-ho: