Sol·licitud de reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l'acceptació, per part del/la cap d'estudis del grau de Farmàcia de determinada formació i/o experiència professional, i que es computa a l'expedient del grau de Farmàcia.

Es poden reconèixer crèdits de lliure elecció per:

  1. Activitats institucionals (sol·licitud gratuïta): de 6 crèdits. 
  2. Experiència professional relacionada amb els estudis de Farmàcia (taxa de 54,54 € que es fa efectiva en el moment de fer la sol·licitud telemàtica)
  3. Assignatures prèviament cursades en un altre ensenyament universitari.(taxa de 54,54€ que es fa efectiva en el moment de fer la sol·licitud telemàtica)
  4. Reconeixement de cicles formatius CFGS (sol·licitud gratuïta)
 
Documentació que es requereix:
  1. Si es tracta de reconeixement d'activitats institucionals: justificant d'haver realitzat l'activitat (escanejar directament en l'aplicatiu) Consultar procediment NOU
  2. Si es tracta de reconeixement d'experiència professional, contracte laboral (original i còpia), i vida laboral actualitzada, certificat de la farmàcia o empresa on es detallin les tasques realitzades (que han d'estar relacionades amb el grau de Farmàcia),més imprès adjunt Consultar procediment
  3. Si es tracta de reconeixement d'assignatures prèviament cursades en altres ensenyaments universitaris. Sol·licitud. Consultar procediment
  4. Si es tracta de reconeixement de cicles formatius CFGS consulteu taules de reconeixement. Consultar procediment

 

Procediment

Per sol·licitar reconeixement de crèdits casos (1, 2 i 3) heu de fer la sol·licitud telemàtica adreçada a la cap d'estudis de Farmàcia.

Un cop rebeu la resolució, podeu matricular els crèdits reconeguts en la propera matrícula, sol·licitar per email a la Secretaria d’Estudiants i Docència -SED (secretaria-estudiants-farmacia@ub.edu) que us matriculi.

El cost de la matrícula serà d'un 20 % respecte del preu del crèdit.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER COMPTABILITAZAR 222 CRÈDITS A L’EXPEDIENT: 

De cara a comptabilitzar 222 crèdits al vostre expedient el curs 23-24, per poder cursar el curs següent les assignatures: Estades en Pràctiques Tutelades i el Treball Final de Grau

Cal que gestioneu les sol·licituds online, feu el pagament i entregueu tota la documentació necessària correctament a la SED abans de:

  • Per Experiència professional: 15 de juny
  • Per Activitats institucionals: 30 de juny

 

Un cop es generi la resolució positiva, us matricularem d’ofici abans del 22 de juliol.

Un cop feta la matrícula l’haureu d’abonar per el MonUB abans de ser dies

 

Tots els alumnes que gestionin els reconeixements de crèdits amb data posterior a la indicada, no els podran comptabilitzar per la preinscripció de les Estades Tutelades i el TFG i es gestionarà la matrícula al llarg del primer semestre del curs 2024-2025 per part de la SED.

Comparteix-ho: