Sol·licitud de reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l'acceptació, per part del/la cap d'estudis del grau de Farmàcia de determinada formació i/o experiència professional, i que es computa a l'expedient del grau de Farmàcia.

Es poden reconèixer crèdits de lliure elecció per:

  1. Activitats institucionals (sol·licitud gratuïta)
  2. Experiència professional relacionada amb els estudis de Farmàcia (taxa de 54,54 € que es fa efectiva en el moment de fer la sol·licitud telemàtica)
  3. Assignatures prèviament cursades en un altre ensenyament universitari.(taxa de 54,54€ que es fa efectiva en el moment de fer la sol·licitud telemàtica)
  4. Reconeixement de cicles formatius CFGS (sol·licitud gratuïta)
 
Documentació que es requereix:
  1. Si es tracta de reconeixement d'activitats institucionals: justificant d'haver realitzat l'activitat (escanejar directament en l'aplicatiu) Consultar procediment
  2. Si es tracta de reconeixement d'experiència professional, contracte laboral (original i còpia), i vida laboral actualitzada, certificat de la farmàcia o empresa on es detallin les tasques realitzades (que han d'estar relacionades amb el grau de Farmàcia),més imprès adjunt Consultar procediment
  3. Si es tracta de reconeixement d'assignatures prèviament cursades en altres ensenyaments universitaris. Sol·licitud. Consultar procediment
  4. Si es tracta de reconeixement de cicles formatius CFGS consulteu taules de reconeixement. Consultar procediment

 

Procediment

Per sol·licitar reconeixement de crèdits casos (1, 2 i 3) heu de fer la sol·licitud telemàtica adreçada a la cap d'estudis de Farmàcia.

Un cop rebuda la resposta, podeu matricular els crèdits reconeguts en la propera matrícula o, si esteu a punt de finalitzar els vostres estudis, immediatament abans de tancar l'expedient.

El cost de la matrícula serà d'un 20 % respecte del preu del crèdit.

Comparteix-ho: