Màster en Gestió de Continguts Digitals

Matrícula per estudiants de nou accés

La matrícula es realitzarà presencialment a la Secretaria de la Facultat. Per poder dur a terme el tràmit serà necessari demanar cita prèvia (escollir “Altres”).

 

Dates de matrícula

 
  • Alumnat que ha de cursar el complements de formació: del 18 al 22 de setembre de 2023.
  • Alumnat que no ha de cursar els complements de formació: del 18 de setembre al 6 d’octubre de 2023.

 

Documentació :

Per formalitzar la matriculació és necessari aportar:

  • El document acreditatiu d'haver realitzat la tutoria prematrícula amb el Coordinador del Màster.
  • La documentació que es detalla a Informació per a la matrícula.

Matrícula per estudiants que continuen amb els estudis (que no són de nou accés)

La matrícula es podrà formalitzar presencialment a la Secretaria de la Facultat o telemàticament amb l’eina d’automatrícula del 18 de setembre al 6 d’octubre de 2023. 

Per poder fer el tràmit presencialment serà necessari demanar cita prèvia (escollir “Col·lectius de la UB”).

Per fer el tràmit telemàticament haureu d’accedir al <<Món UB (estudiants)>>, entrar amb les vostres credencials a la <<Intranet de la Teva UB>> i seleccionar l’opció <<Automatrícula i resguard de la matrícula>>.

 

Documentació

Els estudiants que continuen amb els estudis i, havent signant en el seu moment la declaració responsable, encara no hagin presentat la documentació original entregada en el procés de preinscripció no podran formalitzar la matrícula. Per presentar aquesta documentació cal demanar cita prèvia (escollir “Col·lectius de la UB”).

Comparteix-ho: