Màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació

Matrícula per estudiants de nou accés

Prèviament, caldrà haver fet una tutoria amb la coordinadora dels estudis, Concepción Rodríguez Parada (crodriguezp@ub.edu

El tràmit es farà en línia en forma d’automatrícula a través de la Intranet <<MónUB (estudiants)>>. Per accedir-hi us caldrà configurar les credencials:

Per conèixer com es configura la contrasenya i obtenir l’identificador que seran les vostres credencials, consulteu i creeu les vostres credencials.

Amb les credencials que heu generat, tot seguit accediu a <<Intranet la Teva UB>> i seleccioneu l’opció <<Automatrícula i resguard de matrícula>> per a començar-ne el procés de matriculació.

  • 1r període: de 17 a 28 de juliol.
  • 2n període per a alumnes que han de cursar els complements de formació: de 18 a 22 de setembre.
  • 3r període per a alumnes que no han de cursar els complements de formació: de 20 a 29 de setembre.

 

Encara que el màster sigui en línia, els alumnes s’hauran d’acostar a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) per lliurar i complimentar la documentació o bé l’hauran d’enviar per missatgeria abans de poder-se matricular. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica. Per a més informació cal contactar amb Alberto Rodríguez (albertorodriguez@ub.edu).

Matrícula per estudiants que continuen amb els estudis (que no són de nou accés)

La matrícula es podrà formalitzar telemàticament amb l’eina d’automatrícula del 20 al 29 de setembre de 2023

Per fer el tràmit telemàticament haureu d’accedir al <<Món UB (estudiants)>>, entrar amb les vostres credencials a la <<Intranet de la Teva UB>> i seleccionar l’opció <<Automatrícula i resguard de la matrícula>>.

Per a més informació cal contactar amb Alberto Rodríguez (albertorodriguez@ub.edu).

Comparteix-ho: