Facultat de Belles Arts

EXPOSICIÓ «L’Art irreductible: miratges de l’Art Brut» – LA MODEL

L’Art irreductible: miratges de l’Art Brut

13 novembre – 17 febrer 2019

“L’Art irreductible” aborda un dels fenòmens artístics més rellevants de l’art del segle xx i la seva evolució fins a l’actualitat: l’art brut.

En la dècada dels quaranta s’encunya l’etiqueta art brut per denominar les creacions artístiques realitzades en àmbits al marge de la normalitat social, tals com centres psiquiàtrics, presons o espais d’aïllament. Aquestes produccions artístiques que germinaven fora del sistema de l’art les realitzaven persones sense consciència de ser artistes, persones guiades només per la pura necessitat de crear.

Tanmateix, l’etiqueta art brut va començar al llarg del segle xx a incorporar noves subcategories, a ser revisada, apropiada i reanomenada outsider art. Així, avui dia s’ha convertit en una amalgama confusa de termes, en un miratge col·lectiu format per intuïcions sobre allò que significa ser brut outsider. Actualment, l’art brut i les seves mutacions configuren un ventall que pot incloure un nombre enorme de pràctiques artístiques.

“L’Art irreductible” indaga en les entranyes d’aquest gran miratge contemporani i, alhora, subratlla l’origen de l’art brut en l’àmbit de la malaltia mental. Com a resultat, es fa patent que aquesta genealogia d’expressions artístiques radicals i honestes que han intentat ser reduïdes sota diverses terminologies és en realitat irreductible per dues raons: perquè sorgeixen de la necessitat irrefrenable de crear sota qualsevol condició, però també perquè encarnen l’essència pura de la singularitat i són, per tant, irreductibles a qualsevol etiqueta.

L’exposició es desenvolupa en dues seus: La Model Espai Memorial i la Nau Gaudí de Mataró.

A més, al pati central de La Model s’hi exposarà el projecte “Milcaps”: una escultura participativa ideada per Marcel·lí Antúnez, cofundador de La Fura dels Baus, i realitzada per un grup de persones que conviuen amb trastorns mentals de l’Hospital de Mataró, Alterarte, Les Corts Centre d’Higiène Mental i alumnes de batxillerat artístic de diversos centres de Mataró.

 

+INFO