Facultat de Belles Arts

Ajuts de l’àmbit del Patrimoni Cultural

 

Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural

 

Són ajuts per contribuir econòmicament durant el trienni 2018-2020 a l’execució d’obres de consolidació o restauració en immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional (BCIN) o béns culturals d’interès local (BCIL).

Termini de sol·licitud: del 24 de juliol al 9 d’agost de 2018 (ambdós inclosos).

A qui va dirigit:

  • Als ens locals i als ens que en depenen.
  • A les persones físiques.
  • A les fundacions, a altres entitats privades sense ànim de lucre.
  • A les agrupacions de persones físiques i d’entitats sense ànim de lucre que no tinguin personalitat jurídica.

A altres tipus d’unitat econòmica i patrimoni separat no tinguin ànim de lucre.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut