Facultat de Belles Arts

SIMPÒSIUM INTERNACIONAL D’ESCULTURA MONUMENTAL SOBRE NEU. ENCAMP – ANDORRA – EDICIÓ 2019 –

1. DADES DE L’ESDEVENIMENT

1.1. Activitat – Temàtica
El Simpòsium Internacional d’Escultura Monumental sobre Neu tindrà lloc del 8 al 10 de febrer de 2019 al Pas de la Casa, Principat d’Andorra.
La temàtica d’enguany serà: “LA DONA”

1.2 Objectius
— Promoure l’escultura internacionalment.
— Sensibilitzar el públic en aquesta forma d’expressió artística.
— Afavorir les trobades entre els escultors i els mitjans artístics.
— Iniciar un parc escultòric públic.
— Començar una col·lecció d’escultures de petit format.

1.3 Avís important
Aquest document informa de les regles principals de l’esdeveniment. La fitxa d’inscripció adjunta no significa una confirmació de la seva acceptació. Un jurat informarà per escrit de la resolució final la darrera setmana de gener.

2. MODALITATS

2.1. Inscripció
Per poder formalitzar la inscripció dels equips, cal:
— Completar la fitxa d’identificació de l’equip i incloure-hi tots els documents necessaris.
— Presentar el projecte en forma de maqueta, o almenys enviar fotografies del projecte des de diverses perspectives.
— Omplir i signar el formulari “Declaració”.
La inscripció i les sol·licituds s’han de presentar abans del 25 de gener del 2019 i cal adreçar-les a: COMÚ D’ENCAMP SIMPÒSIUM INTERNACIONAL D’ESCULTURA MONUMENTAL SOBRE NEU DEPARTAMENT DE CULTURA D’ENCAMP
Telèfon +376 73 14 90
esculturesdeneu@encamp.ad

2.2. Acompanyants
A la seva arribada a Andorra, un acompanyant rebrà els escultors i els servirà de guia.

2.3. Estada
Els participants en la modalitat de professionals hauran d’arribar abans de les 20.00 h del dijous 7 de febrer i marxar la tarda del diumenge 10 de febrer de 2019. Els participants en la modalitat d’estudiants hauran d’arribar abans de les 20.00 h del divendres 8 de febrer i marxar la tarda del diumenge 10 de febrer de 2019. L’organització assegura l’allotjament i les dietes a cada equip d’escultors, en un alberg de la parròquia.

2.4. Despeses de transport
Les despeses de transport aniran a càrrec dels escultors. Seria una bona opció trobar sponsors al seu propi país que els facilitin el viatge, tot argumentant la repercussió mediàtica del Simpòsium en els mitjans de comunicació.
Un membre del comitè organitzador els donarà la benvinguda i els acompanyarà al seu lloc d’allotjament. És important avisar el comitè dels horaris d’arribada i de sortida.

2.5. Assegurances personals
Tots els escultors han de tenir una assegurança personal (medicaments, serveis mèdics, accidents, vida, etc.) El Simpòsium i la seva organització no es fan responsables de cap reclamació en aquest àmbit.

2.6. Despeses personals
Tots els serveis no citats en aquest reglament es consideraran despeses personals i, per tant, seran abonats pel consumidor.

3. REGLAMENT
Aquest reglament és el que prevaldrà en l’esdeveniment. Qualsevol modificació serà notificada als participants en el moment de la eventual reunió informativa prèvia.

3.1. Criteris d’admissió
Cada equip ha d’indicar, en el moment de la inscripció, el nom dels dos (2) membres del grup i, si es donés el cas, (només en els equips d’estudiants) el del substitut. Només els dos (2) escultors inscrits poden participar alhora en la realització de l’obra; qualsevol canvi de
participant ha de ser comunicat al comitè organitzador abans del començament del treball. En cas que algun dels participants abandonés l’equip després d’haver començat el treball, la resta de l’equip continuarà l’obra. L’edat mínima per a poder-hi participar és de 18 anys.

3.2. Execució de l’obra
L’equip professional ha d’esculpir l’obra dins el període previst: des del divendres 8 de febrer de 2018 a les 10.00 h fins al diumenge 10 de febrer de 2019 a les 12.00 h. L’equip d’estudiants ha d’esculpir l’obra dins el període previst: des del dissabte 9 de febrer de 2018 a les 10.00 h fins al diumenge 10 de febrer de 2019 a les 12.00 h. L’obra es considerarà finalitzada el diumenge a les 12 del migdia, moment en el qual el
jurat serà al lloc i els artistes tindran dos minuts per justificar el seu treball. Els artistes podran exposar, si ho consideren necessari, una explicació de la seva escultura en un màxim d’una pàgina redactada en català, castellà, anglès o francès.

3.3. El bloc de neu compactada
Cada equip tindrà a la seva disposició un bloc de neu (2x2x2m) sobre el qual ha d’utilitzar el màxim d’espai. La ubicació de cada equip al lloc de treball serà determinada a l’atzar en el curs de la reunió informativa. El comitè organitzador procedirà al sorteig i ubicarà l’equip al lloc on li pertoqui.

3.4. Obra: concepció

Al moment de la inscripció, cada equip ha de presentar un projecte o algunes fotografies per cada maqueta o dibuix de perspectiva. Queda entès que hi pot haver modificacions del projecte inicial, però han de ser comunicades al comitè organitzador el més aviat possible.
Quan el projecte hagi estat seleccionat pel jurat, no hi podrà haver modificacions posteriors.

3.5. Obra: execució
— Els blocs de neu hauran de ser aprofitats al màxim en la seva massa i volum.
— El volum de l’obra acabada no podrà excedir el volum inicial.
— L’únic material permès és el bloc de neu.
— Les obres poden ser monolítiques; els elements separats no poden estar a més de 2,5 metres del centre del bloc inicial.

3.6. Eines
Cada equip portarà les eines que consideri oportunes per esculpir la seva obra.
L’organització facilitarà algunes eines bàsiques.

3.7. Criteris del jurat
L’obra ha de ser original i concebuda per l’equip únicament per al Simpòsium Internacional d’Escultura Monumental sobre Neu. Encamp, edició 2019. Els criteris d’avaluació i nota de les obres són els següents:
Creativitat (40 %)
— Originalitat en el desenvolupament del tema.
— Equilibri: distribució, moviment de les formes.
— Objectiu de la realització: dificultats i riscs.
— Composició.
Tècnica (40 %)
— Tractament de la superfície.
— Utilització màxima del bloc.
— Tècnica de la talla directa i qualitat dels muntatges.
— Respecte al projecte inicial presentat.
Coherència de la proposta (20 %)
— Desenvolupament formal del tema seleccionat, intenció i percepció.
— Claredat, caràcter expressiu de l’obra, comunicació.

3.8. Desacords
En cas que sobrevingui un desacord en la interpretació o en l’aplicació d’aquest reglament,
serà el comitè organitzador qui dirimirà el problema.
Tota violació del reglament per part d’algun escultor significarà la seva desqualificació i no
podrà rebre cap menció.

3.9. Participació a l’esdeveniment següent
L’escultor guanyador tindrà l’oportunitat de participar a l’edició de l’any següent.

4. PREMIS I MENCIONS
4.1 Premis
— Tres premis per a professionals: 1.000 €, 700 € i 500 €, respectivament.
— Tres premis per a estudiants: 500 €, 250 € i 100 €, respectivament.

4.2 Mencions
— Menció d’excel·lència d’Andorra, atorgada pel Comú d’Encamp.
— Menció d’excel·lència del públic, atorgada pel vot popular.

Persones de contacte – Organització
Alex Arnó
Telèfon: +376 321 522 +376 731 490
esculturesdeneu@encamp.ad a.arno@encamp.ad