Dr. Josep Maria FULLOLA

Dr. Josep Maria FULLOLA

Catedràtic d'Universitat

Formació acadèmica:

Filosofia i Lletres (secció Prehistòria i Història Antiga) a la UB, 1970-1975, llicenciat amb grau, setembre 1975 (tesi de llicenciatura: Análisis tipológico de las industrias de los niveles solutrenses de la Cueva del Parpalló (Gandía, Valencia).

Becari de Formació del Personal Investigador entre 1976 i 1978, amb diverses estades de formació i recerca a Tautavel, Carcassona, Arudy, Bordeus, València, Madrid i Girona al llarg d’aquests tres anys.

Doctorat en Prehistòria a la UB, juny 1978 (tesi doctoral: La fase media del Paleolítico Superior en el Mediterráneo español), premi extraordinari de doctorat, curs 1977-1978.

Docència:

De forma continuada a la UB, des del curs 1975-1976 en l’àrea de coneixement de Prehistòria, primer en qualitat de professor ajudant (1975), després de becari de FPI (1976-1978) i finalment com a professor, des de 1978 fins a l’actualitat (1978-1984, adjunt contractat; 1984-1986, adjunt numerari; des de 1986, catedràtic). Docència en els tres cicles.

Director del Departament de Prehistòria i Història Antiga de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona de la UB, des d’octubre de 1982 a febrer de 1986.

Director del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la UB, des de febrer de 1988 fins a febrer de 1991.

Responsable (amb M. Àngels Petit i Josep Ballart) de la creació i impartició d’un postgrau sobre Gestió del Patrimoni arqueològic (1989-90 i 1990-91) i d’un master sobre Gestió del Patrimoni històrico-arqueològic (1991-92 i següents)

Coordinador de la recopilació Materials didàctics. Prehistòria elaborada a partir d’un ajut del GAIU, curs 1996-1997, en col.laboració amb els altres professors de l’assignatura Prehistòria, obligatòria de primer cicle de l’ensenyament d’Història.

Responsable de la creació i impartició de dues assignatures noves de segon cicle dins el pla d’estudis d’Història, Prehistòria de Catalunya (curs 1995-1996 i següents, juntament amb M.A.Petit, M.A.del Rincón i J.L.Maya) i Art paleolític (curs 1992-1993).

Responsable de la creació i impartició de la primera assignatura interdepartamental i interdivisionària de la UB, Origen i evolució de la conducta humana (a partir del curs 1993-1994, juntament amb D.Serrat [Fac.Geologia], J.Veà [Fac. Psicologia] i D.Turbón [Fac. Biologia]).

Membre del Consell d’Estudis del Graduat Superior en Arqueologia des de la seva creació el curs 2001-2002, i responsable, amb el Dr. Gurt, de la posada en marxa d’aquest títol propi de la UB, de l’estructuració de les assignatures i de la tutoria d’alumnes de la primera promoció (cursos 2001-2002 i 2002-2003).

Coordinador de doctorat del Dept. de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, curs 2003-2004 a 2009-2010

Secretari del Consell d’Estudis del Màster d’Arqueologia des de maig de 2006, amb la corresponsabilitat de la seva posada en marxa i de l’estructuració de les seves matèries i assignatures a impartir a partir del curs 2006-2007.

Director acadèmic de la UIMIR (Universitat Internacional de Menorca, Illa del Rei), des de febrer de 2013.

Director de 22 tesis doctorals i de 38 tesis de llicenciatura / DEA / treballs d’investigació de doctorat/ practicum de Master / TFG.

 

Línies de recerca:

Com a director del S.E.R.P. (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques), coordinació de les diferents línies de recerca que es desenvolupen en el seu sí. Desenvolupament específic de les recerques encaminades a tecnotipologia i estudis territorials durant el Paleolític i l’Epipaleolític, i a la historiografia de l’arqueologia.

 

Projectes en actiu en els darrers cinc anys:

Co-IP del programa “Patrons d’assentament i territorialitat durant el Magdalenià a Catalunya: contrastació entre els models en cova i a l’aire lliure”. Programa sexennal (2008-2013) aprovat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, en codirecció amb X. Mangado i M. À. Petit; inclou les excavacions de la cova del Parco, Montlleó i Can Garriga, i les prospeccions sistemàtiques a les coves d’Olopte i d’Anes, a la Cerdannya (88.665’45 €).

IP del programa “Paleolítico superior y Epipaleolítico en el NE peninsular: una aproximación socio-económica, cultural y medioambiental” HAR2011-26193, 2012-2014 (81.000 €).

IP del Grup de Recerca de Qualitat 2014SGR-00108, consolidat i finançat dins de la convocatòria del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, anys 2014-2016 (36.000 €)

IP del programa “Del Pleistoceno superior al Holoceno inicial en el NE peninsular: socio-economia y paleopaisaje”, HAR2014-55131, 2015-2017 (105.000 €).

IP del projecte “Sustitucions humanes i transformacions econòmiques entre el Plistocè superior final i l’Holocè al Penedès”, 2014/100482, anys 2014-2017, Generalitat de Catalunya; inclou les excavacions de les coves Foradada, Guineu, Griera, Trader, Guixeres i Avenc de Sant Antoni (32.318’48 €).

Investigador del projecte 016605 (PTDC/EPH-ARQ/0326/2014), anomenat A transição do Neandertal para o Homem Anatomicamente Moderno no Vale do Côa. Ambientes, Simbolismo e Redes Sociais, cofinançat (01.05.2016-31.04.2019) per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal i pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER, a través de COMPETE 2020 - Programa Operacional Competitividad e Internacionalización (POCI-01-0145-FEDER-016605) (123.618 €)

IP del Grup de Recerca de Qualitat 2017SGR-0011, consolidat i finançat dins de la convocatòria del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, anys 2017-2019 (38.400 €)

IP del programa “Las sociedades humanas y su interaccion con el entorno en el NE peninsular desde el Pleistoceno superior hasta inicios del Holoceno”, HAR2017-86509, 2018-2020 (78.650 €).

 

Publicacions (selección de les dotze més significatives i d’alt impacte dels darrers quatre anys):

- GARCIA-ARGÜELLES, P., NADAL, J., FULLOLA, J. M., BERGADÀ, M.M., DOMINGO, I., ALLUÉ, E. i LLOVERAS, LL., 2014: “Nuevas interpretaciones del Paleolítico Superior Final de la Cataluña meridional: el yacimiento de L’Hort de la Boquera (Priorat, Tarragona)”, a Trabajos de Prehistoria 71, nº 2, pàg 242-260, 9 fig, 2 taules. ISSN: 0082-5638, doi: 10.3989/tp.2014.12133

- MANGADO, X., TEJERO, J.M., SÁNCHEZ, M., AVEZUELA, B., FULLOLA, J.M., PETIT, M.À., BARTROLÍ, R., i MERCADAL, O., 2014: "Silex et coquillages. Approche à l'identification des territoires socio-économiques des Magdaléniens du versant sud des Pyrénées catalans", a Modes de contacts et de déplacements au Paléolithique eurasiatique, ed. ERAUL 140, ArchéoLogiques 5 i Comission 8 de Paléolthique supérieur de l'UISPP, pàg 473-489, 9 fig, Lieja/Luxemburg. ISBN 978-2-87985-305-5

- DAURA, J., SANZ, M., JULIÀ, R., GARCÍA-FERNÁNDEZ, D., FORNÓS, J.J., VAQUERO, M., ALLUÉ, E., LÓPEZ-GARCÍA, J.M., BLAIN, H.A., ORTIZ, J.E., TORRES, T.,ALBERT, R.M., RODRÍGUEZ-CINTAS, À., SÁNCHEZ-MARCO, A., CERDEÑO, M.E., SKINNER, A.R., PIKE, A. W. G., ASMERON, Y., POLYAK, V.J., GARCÉS, M., ARNOLD, L.J., DEMURO, M., YAGÜE, A., VILLAESCUSA, L., GÓMEZ, S., RUBIO, A., FULLOLA, J. M. i ZILHÃO, J., 2015: “Cova del Rinoceront (Castelldefels, Barcelona): a terrestrial record for the Last Interglacial period (MIS 5) in the Mediterranean coast of the Iberian Peninsula”, a Quaternary Science Reviews 114, pàg 203-227, 7 fig, 8 taules. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.02.014

- OLALDE, I., SCHROEDER, H., SANDOVAL-VELASCO, M., VINNER, L., LOBÓN, I., RAMIREZ, O., CIVIT, S., GARCÍA BORJA, P., SALAZAR-GARCÍA, D.C., TALAMO, S., FULLOLA, J.M., OMS, F.X., PEDRO, M., MARTÍNEZ, P., SANZ, M., DAURA, J., ZILHÃO, J., MARQUÈS-BONET, T., GILBERT, M.T.P., i LALUEZA-FOX, C. 2015: “A common genetic origin for early farmers from Mediterranean Cardial and Central European LBK cultures”, a Molecular Biology and Evolution, 32 (12), pàg 3132-3142, 4 fig, 1 taula; doi:10.1093/molbev/msv181

- QUAM, R., SANZ, M., DAURA, J., ROBSON BROWN, K., RODRÍGUEZ, L., GARCIA, R., DAWSON, H., FLOR RODRÍGUEZ, R., GÓMEZ, S., VILLAESCUSA, L., RUBIO, A., YAGÜE, A., FULLOLA, J.M., ZILHÃO, J. i ARSUAGA, J.L., 2015.: “The Neandertals of Northeastern Iberia: New remains from the Cova del Gegant (Sitges, Barcelona)”, a Journal of Human Evolution 81, pàg 13-28, 11 fig, 11 taules, http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2015.02.002

- DRISCOLL, K., ALCAINA, J., ÉGÜEZ, N., MANGADO, X., FULLOLA, J.M. i TEJERO, J.M., 2016: “Trampled under foot: a quartz and chert human trampling experiment at the Cova del Parco rock shelter, Spain”, a Quaternary International 424, pàg 130-142, 17 fig, 1 taula. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.04.054 ISSN: 1040-6182

- MORALES, J.I., TEJERO, J.M., CEBRIÀ, A., MIREIA PEDRO, RODRÍGUEZ-HIDALGO, A., SALADIÉ, P., SOTO, M., OMS, X., GARCÍA-ARGUDO, G., FERNÁNDEZ-MARCHENA, J.L., VALLVERDÚ, J., LÓPEZ-GARCÍA, J.M., ALLUÉ, E., BURGUET, A. i FULLOLA, J.M., 2016: “Expanding the geography of the Middle to Upper Paleolithic transition: Foradada Cave (Calafell, Spain), a new recently discovered site in the Iberian Mediterranean coastline.“, a Antiquity 90, Antiquity Journal 351, pàg 1-4

- ROMAN, D., NADAL, J., DOMINGO, I., GARCÍA-ARGÜELLES, P., LLOVERAS, L. i FULLOLA, J.M., 2016: “La fin du Paléolithique dans la Catalogne méridionale ibérique revisitée: nouvelles réponses pour anciennes questions”, a L’Anthropologie 120, pàg 610-628, 7 fig, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.anthro.2016.10.001

- SOLÉ, A., PICORNELL, LL., ALLUÉ, E. i FULLOLA, J.M., 2016: “How did the dead turn up to the burial? A technological and experimental approach to the late Bronze Age wooden biers from Cova des Pas (Minorca, Balearic Islands)”, a Archaeological and Anthropological Sciences, vol.8 (4) pàg 849-865, 9 fig. DOI 10.1007/s12520-015-0258-z. ISSN 1866-9557.

- EDO, M., ANTOLÍN, F., MARTÍNEZ, P., CASTELLANA, C., BARDERA, R., SAÑA, M., BERGADÀ, M.M., FULLOLA, J.M., BARRIO, M.J., FIERRO, E., CASTILLO, T. i FORNELL, E., 2017: “Cova de Can Sadurní (Begues, Barcelona). Towards the definition of a multiple funerary model inside caves during the middle Neolithic I in the northeast of the Iberian Peninsula”, a Current Approaches to Collective Burial in the Late European Prehistory, Archaeopress, Oxford, pàg 21-32. ISBN: 9781784917210

- SÁNCHEZ DE LA TORRE, M., LE BOURDONNEC, F.-X., DUBERNET, S., GRATUZE, B., MANGADO, X. i FULLOLA, J.M. 2017: “The geochemical characterization of two long distance chert tracers by ED-XRF and LA-ICP-MS. Implications for Magdalenian human mobility in the Pyrenees (SW Europe)”, a STAR: Science & Technology of Archaeological Research, vol 3:2, pàg 15-27, 7 fig, 7 taules. DOI: 10.1080/20548923.2017.1370842

- SÁNCHEZ DE LA TORRE, M., MANGADO, X. i FULLOLA, J.M., 2017: “La diffusion du silex aux Pyrénées (SO de l’Europe). Étude des traceurs lithologiques au Magdalénien”, a Anthropologie 55 (1-2)

- International Journal of Human Diversity and Evolution, Hommage to M. Oliva, pàg 119-138, 11 fig.

 

Págines web personals:

- www.ub.edu/SERP/propuesta/membres/fullola.html

- www.ub.academia.edu/JosepMFullola 

- www.researchgate.net/profile/Josep_Fullola/publications 

H-index: 19
H-index i10: 43
RG score: 24'39