La Recerca

La Recerca de qualitat i excel·lència és l’element bàsic i fonamental per donar cohesió i coherència als diversos àmbits de la investigació que es desenvolupen per part dels nostres membres. Les investigacions dutes a terme contemplen disciplines científiques diverses: geoarqueologia, bioarqueologia, análisi de les tecnologies prehistòriques, art prehistòric..., així com un ampli ventall cronològic i espaial d'excavacions que abasta diversos periodes de la Prehistòria, des del Paleolític inferior al final de l’Edat del bronze, així com diferents regions, des d’un àmbit immediat a Catalunya, fins a d’altres territoris peninsulars, europeus i mundials.

La Recerca del SERP va més enllà de l’univers analític, com a científics centrats en l’estudi de La Prehistòria el nostreobjectiu és el coneixement històric i la seva  transmissió a la societat. El nostre interès per la difusió es manifesta a diverses escales: col·laborant en publicacions per a joves i infants, així com a través d’una línia pròpia de publicacions (Monografies del SERP) i un seguit d’activitats diverses vinculades amb la difusió social i científica: organització de congressos especialitzats, participació en cicles de conferències i xerrades per al públic en general, creació i comissariat d’exposicions, i jornades de portes obertes de visita a les excavacions, etc.

Per al SERP resulta un eix bàsic de la seva política la formació en treball de camp i de laboratori de l’alumnat que s’hainteressat per la Prehistòria, i ha decidit fer de l’arqueologia la seva professió. En aquest sentit les diverses excavacions que porten a terme els membres del SERP com: la cova del Parco, Montlleó, L’Hort de la Boquera, la Balma del Gai, Cova Colomera, Cova Bonica de Vallirana, Cova del Rinoceront, i un llarg llistat d’altres jaciments  han estat escola per a diverses generacions d’arqueòlegs i arqueòlogues que ara exerceixen professional-ment a Catalunya. 

Dins del SERP, hi ha un grup específic (Grup de Recerca del Quaternari) que se centra en l’estudi del Plistocè des d’una perspectiva paleoambiental i amb especial èmfasi en els grups humans del Paleolític inferior i mitjà.