La Recerca

La recerca de qualitat i excel·lència és l’element bàsic i fonamental per donar cohesió i coherència als diversos àmbits de la investigació que es desenvolupen per part dels nostres membres. Les investigacions dutes a terme contemplen disciplines científiques diverses: geoarqueologia, bioarqueologia, análisi de les tecnologies prehistòriques, art prehistòric..., així com un ampli ventall cronològic i espaial d'excavacions que abasta diversos periodes de la Prehistòria, des del Paleolític inferior al final de l’Edat del bronze, així com diferents regions, des d’un àmbit immediat a Catalunya, fins a d’altres territoris peninsulars, europeus i mundials.

La Recerca del SERP va més enllà de l’univers analític, com a científics centrats en l’estudi de La Prehistòria el nostre objectiu és el coneixement històric i la seva transmissió a la societat. El nostre interès per la difusió es manifesta a diverses escales: col·laborant en publicacions per a joves i infants, així com a través d’una línia pròpia de publicacions (Monografies del SERP i Sèrie Vària) i un seguit d’activitats diverses vinculades amb la difusió social i científica: organització de congressos especialitzats, participació en cicles de conferències i xerrades per al públic en general, creació i comissariat d’exposicions, jornades de portes obertes de visita a les excavacions, etc.
Per al SERP resulta un eix bàsic de la seva política la formació en treball de camp i de laboratori de l’alumnat que s’ha interessat per la Prehistòria, i ha decidit fer de l’arqueologia la seva professió. En aquest sentit les diverses excavacions que porten a terme els membres del SERP com la cova del Parco (Alòs de Balaguer, la Noguera, Lleida), Montlleó (Prats i Sansor, La Cerdanya, Lleida), L’Hort de la Boquera (Margalef de Montsant, Priorat, Tarragona), Cova Bonica (Vallirana, Baix Llobregat, Barcelona), Cova del Rinoceront (Castelldefels, Baix Llobregat, Barcelona), Cova Gran i Cova Freda de Montserrat (Collbató, Baix Llobregat, Barcelona), Cova Foradada i Cova de la Griera (Calafell, Baix Penedès, Tarragona), Cova de la Guineu (Font-rubí, Alt Penedès, Barcelona) i un llarg llistat d’altres jaciments  han estat escola per a diverses generacions d’arqueòlegs i arqueòlogues que ara exerceixen professionalment a Catalunya. 

Dins del SERP, hi ha diversos subgrups que toquen temes específics, des de l’arqueozoologia fins a la geoarqueologia, passant per l’arqueopetrologia, la paleobotánica, la tecnotipologia prehistórica (lítica, òssia, cerámica i metal·lúrgica), l’art o el patrimoni. Un grup específic dins del SERP, el Grup de Recerca del Quaternari, té una orientació cronológica, ja que se centra en l’estudi del Plistocè des d’una perspectiva paleoambiental i amb especial èmfasi en els grups humans del Paleolític inferior i mitjà.