COVA DEL RINOCERONT
Grup de Recerca del Quaternari
Play
previous arrow
next arrow
Slider

La Cova del Rinoceront

ELa Cova del Rinoceront (Castelldefels, Barcelona) es localitza al massís càrstic del Garraf (NE Península Ibèrica), en una antiga pedrera de calcària, avui en dia sense activitat, i a tan sols ~1km de la línia de costa actual. La morfologia de la cavitat es troba molt desfigurada per les activitats mineres així com de les obres de consolidació del talús rocós on es localitza el jaciment.

De la cavitat original tan sols es conserva la part final, que ocupa una superfície aproximada de 5-6 m2, mentre que l’entrada original ha desaparegut per complet. Els treballs arqueològics s’han centrat en la part del rebliment que conserva la seva posició estratigràfica així com en els sediments despresos al peu de la cavitat.

Cronològicament la Cova del Rinoceront es situa entre els 80.000 i 220.000 anys aproximadament, entre els estadis isotòpics 5 al 7.

Les restes recuperades en el jaciment són bàsicament restes de fauna, així com algunes poques restes lítiques que evidencien la presència humana a l’entorn de la cavitat. Un dels taxons més significatius del jaciment és el cérvol mediterrani, Haploidoceros mediterraneus, que es caracteritza per ser de talla petita, inferior al cérvol comú actual. L’element diagnòstic són les banyes de grans dimensions, amb tan sols dues puntes, la principal de les quals presenta una morfologia en forma de falç. Altres taxons representatius del jaciment són el gran nombre de tortugues mediterrànies, Testudo hermanni, el rinoceront, Stephanorhinus hundsheimensis, el linx, Lynx pardinus, o la cabra.