Cova Bonica

La Cova Bonica es situa al terme municipal de Vallirana, comarca del Baix Llobregat (província de Barcelona). La cova, de formació càrstica, té una planta d’uns 30 m de longitud per uns 20 m d’amplada màxima i una alçada aproximada d’uns 15 m. A més, presenta dues sales laterals a la banda nord i una gatera col·lapsada de sediments al fons. 

La notícia més antiga a referència arqueològiques de què es disposa sobre aquesta cavitat correspon a les intervencions arqueològiques realitzades l’any 1936 sota la supervisió de Serra-Ràfols. Els estudis posteriors sobre aquests materials (Baldellou, 1974 i Petit, 1986) destaquen la presència de ceràmiques cardials que evidencien una ocupació durant el Neolític antic; d’altres com els bols de carena alta propis del Bronze inicial i, finalment, un altre grup de ceràmiques acanalades del Bronze final – Primera Edat del Ferro. Posteriorment entre la dècada dels ‘60 i dels ’80 es desenvolupen altres excavacions (Aznar, CEV,...), on es recuperen restes de fragments de ceràmica cardial, restes òssies humanes i faunístiques així com indústria lítica.

A partir del 2008 des del GRQ (J. Daura, P. Martínez, M. Pedro i M. Sanz) es reinicien els treballs arqueològics a la cavitat. Aquests es centren a la sala principal i tenen l’objectiu d’establir la seqüència estratigràfica de Cova Bonica.

cova bonica