La conca mitja i alta del Segre durant la Prehistòria (2014-2017)

-IP: Xavier Mangado Llach

-Font de finançament: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

-Highlights del projecte:

Aquest projecte s’ha centrat en l’estudi de diversos jaciments alguns dels quals inèdits que es troben situats a la conca mitjana i a la conca alta del riu Segre, a les comarques de la Noguera : Cova del Parco, Abric del Xicotó, Cova del forat de l’Espluga Negra; l’Alt Urgell: Cova de les Encantades, Serrat de Malpàs; i la Cerdanya: Montlleó, Tutes de Menús.

L’objectiu principal del projecte ha estat desenvolupar un primer quadre cultural i cronològic actualitzat de les ocupacions prehistòriques del Prepirineu i del Pirineu central català, en aquest sentit hem intervingut tant sobre jaciment de prehistòria antiga, del paleolític superior com de la prehistòria recent amb nivells tant neolítics com de l’edat del bronze. Els llocs estudiats han estat fonemanetlment coves i abrics, en alguns d’ells hem recuperat evidències dela vida quotidiana, d’altres en canvi són jaciments de caire funerari i d’enterrament.