El Poblament Prehistòric de la Vall Mitjana del Riu Montsant

Investigadors principals:

Pilar Garcia-Argüelles (UB/SERP)
Jordi Nadal (UB/SERP)


Introducció

Des de l’any 1979 diversos investigadors que ara som membres del SERP, vàrem començar a treballar en aquesta zona. Des d’aleshores s’ha treballat en els jaciments del Planot, Cova dels Colls, Abric del Filador, Cova del Boix, Balma de l’Auferí, Cova de la Taverna i, actualment estem excavant l’Hort de la Boquera.

Aquest assentament té quatre unitats estratigràfiques de les quals el nivell 2 conté els materials arqueològics. Es tracta d’un paquet de 47 cm de potència amb diferents moments d’ocupació dels que hem obtingut tres datacions de C14: OxA.13595: 12250±60BP; OxA.23646: 11850±45BP i OxA. 23645: 11775±45BP, que ens situen la ocupació a finals del Paleolític Superior.

Fins el moment s’han trobat diferents estructures de combustió, planes o envoltades de pedres. També s’han pogut identificar diverses zones de talla, zones de combustió i àrees de treball especialitzades.

La industria lítica es caracteritza pel binomi gratador/element de dors, principalment puntes i laminetes de dors truncades; també trobem una bona representació de truncadures, burins i d’altres elements de fons comú.

Cal assenyalar la presencia d’art moble, sobre calcària i pissarra, amb motius naturalistes i abstractes.

La fauna present és de petits bòvids, Capra pirenaica i conill, així com malacologia terrestre ( Cepaea nemoralis). La presència de cabra salvatge, com a espècie dominant, no fa més que confirmar que en aquesta vall la caça d’aquesta espècie era l’estratègia alimentària dominant, amb una economia especialitzada; aquest fet també el trobem a l’abric del Filador, Cova dels Colls o l’Auferí.