Dra. M. Mercè Bergadà

Dra. M. Mercè Bergadà

Professora titular

Informació acadèmica

Formació acadèmica

- Llicenciada en Geografia i Història, secció Prehistòria i Història Antiga. Universitat de Barcelona (1982 -1987).

- Becària de Formació del Personal Investigador entre 1990 -1993 amb diverses estades de formació i recerca a: l’Institut National Agronomique (Plaisir-Grignon, France); Department of Geography at the University of Texas at Austin (Austin, USA) i Department of Geology and Soil Science. University of Gent (Gent, Belgium).

- Doctora en Geografia i Història, secció Prehistòria i Història Antiga per la Universitat de Barcelona (1996), amb la tesi Contribució a l’estudi geoarqueològic dels assentaments prehistòrics del Pleistocè superior i l’Holocè inicial a Catalunya. Del seu doctorat va obtenir la Menció de Doctor Europeu (1996), el Premi Extraordinari de doctorat (1997) i el Premi Claustre de Doctors (1999).

Activitat docent

- Becària de col·laboració docent (1994 – 1996) UB.

- Professora associada substituta (1996 – 1999) UB.

- Professora ajudant (1999 – 2002) UB.

- Professora titular interina (2002 – 2003) UB.

- Professora titular des de 27/06/2003.

- Ha impartit docència en la llicenciatura d’Història (1er i 2on cicle), en el Grau d’Història, en tercer cicle (Doctorat), en el Postgrau d’Arqueologia, en el Màster en Arqueologia i en el Màster d’Estudis Històrics.

A l’actualitat la seva docència se centra en el Grau d’Arqueologia impartint les assignatures obligatòries: Metodologia arqueològica I (1er curs) i Geoarqueologia, Arqueologia del territori i del paisatge (3er curs). Tant en una com en l’altra es tracten continguts relacionats amb les línies de recerca que desenvolupa. Així com també en el Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia, on imparteix l’assignatura de Geoarqueologia i Micromorfologia de Sòls en Arqueologia.

- Ha tutoritzat diferents treballs finals de Màster (2010-2013, 2018) i ha codirigit (2016) i dirigeix a l’actualitat vàries tesis doctorals relacionades amb la Geoarqueologia i Micromorfologia de Sòls.

- Membre de la comissió del Màster en Arqueologia (2009 – 2011).

- Actualment és Secretària de la comissió del Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia UB.
Activitat investigadora

- Ha participat en més de 40 projectes d’investigació nacionals i internacionals concretament de la vessant mediterrània peninsular, Portugal i Mèxic.
A l’actualitat participa en els següents projectes:

*Ministeri d’ Educació i Ciència (MEC) 

HAR2017-86509. Las sociedades humanas y su interacción con el entorno en el NE peninsular desde el Pleistoceno superior hasta inicios del Holoceno

HAR2017-85153. Síntesis del Paleolítico medio y superior en Valencia y Murcia. Aspectos cronológ¡cos, paleoambientales, económcos y culturales.
*Generalitat de Catalunya

• Projectes quadriennals de Recerca en matèria d’Arqueologia i Paleontologia (2014 – 2017).

2014/100651. El poblament fini paleolític a les conques del rius Montsant (Priorat, Tarragona) i capçalera del riu Vallverd (Conca de Barberà).

2014/100482. Substitucions humanes i transformacions econòmiques entre el Pleistocè superior final i l’Holocè al Penedès.

2014/100780. Les comunitats prehistòriques al massís de Garraf nord. Orígens, genètica, trets culturals, patrons d’assentament, recursos i mobilitat durant la prehistòria recent.

2014/100470. Els darrers caçadors-recolectors al Moianès. La Balma de Gai.

2014/1007574. El canvi sociocultural a la Cessetania oriental (Penedès i Garraf) durant la Protohistòria i l’època romano republicana.
• SGR2017-00011. Grup de recerca de Qualitat.

• Proyecto Prometeo 2017. Simbolismo, Economia y Territorio. Conducta y ocupación en el Paleolítico Valenciano. http://www.paleoliticovalenciano.es/es/. Cola.laboradora.

• PTDC/EPH-ARQ/0326/2014. A transição do Neandertal para o Homem Anatomicamente Moderno no Vale do Côa Ambientes, Simbolismo e Redes Sociais. Fundação para a Ciência e Tecnologia. Ministerio da Ciência, Tecnologia e ensino superior (Portugal).

- És autora de més de 90 contribucions en llibres i articles, alguns indexats en el SCI (Quaternary Science Reviews, PloS ONE, Journal of Archaeological Science, Quaternary International, Anthropologie) i de més de 60 contribucions a congressos nacionals i internacionals.

- Ha participat en l’organització de diferents fòrums científics i impartit cursos d’especialització nacionals i internacionals relacionats amb el camp de la Geoarqueologia i la Micromorfologia de Sòls entre els quals destaquem: Reunión Nacional de Geoarqueología (Barcelona, 1990); Archaeological Soil Micromorphology Working Group - Training 2012 (Barcelona, 2012); Curs” Elements de Geoarqueologia de camp” (Barcelona 2004) i Intensive Training course on Soil Micromophology (Barcelona 2005 i Tremp 2014).

- Ha format part de comitès d’avaluacions de diferents agències: AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) Generalitat de Catalunya i, l’ANEP (Agencia Nacional d’Evaluación y Prospectiva) del Ministerío de Economía y Competitividad.

- Reconeixement de quatre trams de l’activitat investigadora (sexennis): primer tram, 1990 -1995; segon tram, 1996 – 2001; tercer tram, 2002 – 2007; i, quart tram, 2008 – 2013.

Línies de recerca


1. Geoarqueologia, microestratigrafia i paleoambient de registres arqueològics del Pleistocè superior i de l’Holocè inicial en la vessant mediterrània de la península Ibèrica.

2. Estudis microestratigràfics de les àrees d’estabulació de coves i abrics en el NE peninsular i a les illes Balears.

3. Formació i diagènesis de les activitats antròpiques registrades en els sediments, estructures i àrees de combustió prehistòriques.

4. Sediments d’origen biogènic (guano d’aus i rats-penats): processos diagenètics i implicacions tafonòmiques en registres arqueològics.

5. Micromorfologia d’elements d’arquitectura domèstica, sòls d’ocupació i estructures de la Prehistòria recent i de la Protohistòria.

 

Publicacions més rellevants

Bergadà, M. M. (1997). Actividad antrópica en algunas secuencias arqueológicas en cueva del neolítico antiguo catalán a través del análisis micromorfológico. Trabajos de Prehistoria, 54 -2: 151-161

Bergadà, M. M., Cervelló, J.M., Serrat, D. (1997). Karst in conglomerates in Catalonia (Spain): morphological forms and sedimentary sequence types recorded on archaeological sites. Quaternaire, 8 (2-3): 267-277

Bergadà, M. M. (1998). Estudio geoarqueológico de los asentamientos prehistóricos del Pleistoceno Superior y el Holoceno inicial en Catalunya. British Archaeological Reports International Services. 742, 267 pp

Bergadà, M. M., Burjachs, F., Fullola, J. M. (1999). Evolution paléoenvironnementale du 14.500 au 10.000 BP dans les Prépyrénées catalans: la grotte du Parco (Alòs de Balaguer, Lleida, Espagne). Anthropologie: 249-264

Bergadà, M, M., Cortés, M. (2007). Secuencia estratigráfica y sedimentaria, en Cortés, M. Cueva de Bajondillo (Torremolinos). Secuencia cronocultural y paleoambiental del Cuaternario reciente en la Bahía de Málaga. Editorial: CEDEMA. Centro de ediciones de la Diputación Provincial de Màlaga, Màlaga: 93 – 138.

Bergadà, M. M. (2007). Análisis de la secuencia sedimentaria correspondiente a los lechos de estabulación de Son Matge. British Archaeological Reports International Services, 1690: 81 -88

Cortés, M., Morales, A., Simón, M.D., Bergadá, M. M., Delgado, J.A., López, P., López, J.A., Lozano, M.C., Riquelme, J.A., Roselló, E., Sánchez, A., Vera, J.L. (2008). Palaeoenvironmental and cultural dynamics of the Coast of Malaga (Andalusia, Spain) during the Upper Pleistocene and Early Holocene. Quaternary Science Reviews, 27:2176-2193.

Bergadà, M. M. (2009). Análisis micromorfológico de la secuencia sedimentaria de Cardina I (Salto do Boi, Vila Nova de Foz Côa, Portugal) en Aubry, T. (ed). 200 séculos da historia do Vale do Côa: incursoes na vida quotidiana dos caçadores-artistas do Paleolítico. Trabalhos de Arqueologia 52: 112 – 128.

Bergadà, M. M., Serrat, D. (2009). Episodis sedimentaris i paleoambientals en el vessant meridional dels Pirineus Orientals entre els c.20 - 11,5 ka cal BP. Els Pirineus i les àrees circumdants durant el Tardiglacial. Mutacions i filiacions tecnoculturals, evolució paleoambiental (16000-10000 BP). Homenatge al Professor Georges Laplace. XIV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà. pp. 105 – 128.

Aubry, T., Dimuccio, L. A., Bergadà, M. M., Sampaio, J. D., Sellami, F.(2010). Palaeolithic engravings and sedimentary environments in the Côa River Valley (Portugal): implications for the detection, interpretation and dating of open-air rock art Journal of Archaeological Science. 37: 3306 - 3319.

Cortés, M., Morales, A., Simón, M. D., Lozano, M. C., Vera, J. L., Finlayson, C., Rodríguez, J., Delgado, A., Jiménez Espejo, F., Martínez Ruiz, F, Martínez-Aguirre, A. M., Pascual, A.J.; Bergadà, M. M., Gibaja, J. F., Riquelme, J.A.,; López Sáez, A., Rodrigo, M., Sakai, S., Finlayson, G., Bicho, Nuno F. (2011). Earliest known use of marine resourcesby neanderthals. PLoS One. 6 – 9: 1 - 15.

Fullola, J.M., Mangado, X., Tejero, J.M., Petit, M.A., Bergadà, M. M., Nadal, J., García-Argüelles, P., Bartrolí, R., Mercadal, O. (2012). The Magdalenian in Catalonia (north-east Iberia). Quaternary International, 272-273: 55 - 74.

Villaverde, V., Roman, D., Pérez, M., Bergadà, M. M., Real, C. (2012). The end of the upper palaeolithic in the Mediterranean Basin of the Iberian Peninsula. Quaternary International, 272-273: 17 – 32.

Bergadà M. M., Villaverde, V., Román, D. (2013). Microstratigraphy of the Magdalenian sequence at Cendres Cave (Teulada -Moraira, Alicante, Spain): formation and diagenesis. Quaternary International. 315, pp. 56 -75

Mateu, M., Bergadà, M. M., Garcia-Rubert, D. (2013). Manufacturing technical differences employing raw earth at the protohistoric site of Sant Jaume (Alcanar, Tarragona, Spain): construction and furniture elements. Quaternary International, 315: 76 -86

Garcia-Argüelles, P., Nadal, J., Fullola, J.M., Bergadà, M. M., Domingo, I., Allué, E., Lloveras, L. (2014). Nuevas interpretaciones del Paleolítico superior de la Cataluña meridional: el yacimiento de L’Hort de la Boquera (Priorat, Tarragona). Trabajos de Prehistoria, 71-2: 242 - 260 .

Bergadà, M. M., Poch, R.M., Cervelló, J.M. (2015). On the presence of gypsum in the archaeological burial site of Cova des Pas (Menorca, western Mediterranean). Journal of Archaeological Science, 53: 472 – 481.

Bergadà, M.M.,Cervelló, J.M., Edo, M., Cebrià, A., Oms, F.X., Matínez, P., Antolín, F., Morales, J.I., Pedro, M. (2018). Chronostratigraphy in karst records from the Epipaleolithic to the Mid/Early Neolithic (c. 13.0 - 6.0 cal ka BP) in the Catalan Coastal Ranges of NE Iberia: environmental changes, sedimentary processes and human activity. Quaternary Science Reviews, 184: 26 - 46

Bergadà, M. M., Cervelló, J.M., Edo, M., Antolín, F., Martínez, P.(2018). Procesos deposicionales y antrópicos en el registro holoceno de la Cova de Can Sadurní (Begues, Barcelona, España): aportaciones microestratigráficas. Boletín Geológico y Minero, 129, 1/2: 251 - 284