Dra. Silvia Albizuri

Dra. Silvia Albizuri

Investigadora

Investigadora

Informació acadèmica:

Llicenciada en Història (UAB 1985). Especialitzada en arqueozoologia de mamífers.

Doctora en Història (UdG 2011) amb la tesi titulada: La ofrenda animal durante el Bronce Inicial en Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental). Arqueozoología del ritual funerario.

Col·laboradora del SERP des del any 1990. En aquest marc vaig llegir la tesi de Llicenciatura: Paleoeconomía y ritualidad: Análisis zooarqueológico del yacimiento Ibérico Turó de Can Olivè (Cerdanyola del Vallès. Vallès Occidental). Universitat de Barcelona.

 

Línies de recerca:

Treballo en la definició de patrons sobre la explotació ramadera i el paper dels animals en l’alimentació humana, el treball i el transport, així com en les pràctiques rituals dins les societats agrícoles i ramaderes des de l’Holocè fins època romana. Línies:

* Estratègies ramaderes, explotació dels animals, mobilitat, intercanvi (isòtops estables Estronci, ADN)

* Alimentació animal-humana (isòtops estables C13, N15)

* Cuina i comensalisme (marques tafonòmiques de la superfície òssia i fractures)

* Utilització dels animals en el treball i transport: èquids i gossos (patologies)

* Utilització dels animals en l’activitat cerimonial (tafonomia del dipòsit)

* Arqueozoologia funerària. Anàlisis del comportament ritual i de les idees sobre la mort a partir de les ofrenes i la simbologia dels animals

 en el noroeste peninsular, Gibaja, J., Subirà, E., Martín, A., Mozota, M. y Roig, J. (Eds.). E-DitARX Publicaciones Digitales Colección Akademos, vol.I, pp.103-274.

 

Projectes vigents:

- HAR2017-87695-P: FAMILIAS, VECINOS Y FORASTEROS EN LA PREHISTORIA RECIENTE DEL PRELITORAL CATALAN. MICINN. IP: Francisco Javier López Cachero, Universitat de Barcelona.

- SGR2017-00011: GRUP DE RECERCA DE QUALITAT: SEMINARI D’ESTUDIS I RECERQUES PREHISTÒRIQUES. Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya. IP: Josep Maria Fullola, Universitat de Barcelona.

- Projecte i+d+i IB10131 de la Junta de Extremadura: ESTUDIO DE LA HECATOMBE ANIMAL DEL YACIMIENTO DE CASAS DEL TURUÑUELO (GUAREÑA, BADAJOZ). LA GESTIÓN DE LA CABAÑA GANADERA Y SUS IMPLICACIONES SOCIOECONÓMICAS Y RITUALES EN ÉPOCA TARTÉSICA. IP: Sebastián Celestino Pérez, CSIC (Instituto de Arqueología de Mérida), Universidad de Extremadura.

 

Docència:

Coordinadora i professora del curs d’especialització universitària: Arqueologia Funerària. Interpretació de les Restes Humanes, Animals i Vegetals, organitzat per el Departament d’Història i Història del Art, Universitat de Girona entre abril i juny del 2015.

 

Publicacions i vincles:

https://www.researchgate.net/profile/Silvia-Albizuri

https://ub.academia.edu/SilviaAlbizuri