Grad. Gala Garcia-Argudo

Grad. Gala Garcia-Argudo

Investigadora pre-doctoral APIF

Formació acadèmica:

Doctorat al programa Societat i Cultura, Universitat de Barcelona (2017-actualment)

Màster Erasmus Mundus d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (2015-2017), Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

Grau d’Arqueologia (2011-2015), Universitat de Barcelona

Docència impartida:

Grau d’Història: Prehistòria (2018-2019)

Grau d’Arqueologia: Art Prehistòric (2018-2019)

Línies de recerca:

Estudi del comportament cultural dels caçadors-recol·lectors del Paleolític superior a partir de l’estudi dels ornaments personals

Participació a projectes:

“Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona” (2014/100574), IP: Josep M. Vergès Bosch (IPHES-URV).

“Substitucions humanes i transformacions econòmiques entre el Plistocè Superior final i l'Holocè al Penedès” (2014/100482), IP: Josep M. Fullola Pericot (UB-SERP)

“Las sociedades humanas y su interacción con el entorno en el NE Peninsular desde el Pleistoceno superior hasta inicios del Holoceno” (HAR2017-86509), IP: Josep M. Fullola Pericot (UB-SERP)

“Evolución del poblamiento humano durante el Cuaternario en Marruecos Oriental: Aïn Béni Mathar – Guéfaït (Provincia de Jerada)” (Fundación Palarq), IP: Robert Sala (IPHES-URV), Mª Gema Chacón (IPHES- Muséum National d'Histoire Naturelle), Hassan Aouraghe (Université Mohammed I)

Publicacions:

Morales, J.I., Tejero, J.M., Cebrià, A., Pedro, M., Rodríguez-Hidalgo, A., Oms, X., Soto, M., Vallverdú, J., Allué, E., Saladié, P., Fernández-García, M., García-Argudo, G., Fernández-Marchena, J.L., López-García, J.M., Bañuls-Cardona, S., Bruguet-Coca, A., Fullola, J.M. (2016). Expanding the geography of the Middle to Upper Palaeolithic transition: Foradada Cave (Calafell, Spain), a new site on the Iberian Mediterranean coastline, Antiquity Project Gallery.

Fernández-Marchena, J.L., Rabuñal Gayo, J.R., García-Argudo, G. (2017). Experimental programme on resistance/durability on natural adhesives. A: Rodrigo Alonso, David Canales, Javier Baena, eds. Playing with the time. Experimental archaeology and the study of the past. Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fernández-Marchena, J.L., Rabuñal Gayo, J.R., García-Argudo, G. (2017). Experimental and functional analyses of rock crystal projectiles. A: Rodrigo Alonso, David Canales, Javier Baena, eds. Playing with the time. Experimental archaeology and the study of the past. Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fernández-Marchena, J.L., García-Argudo, G., Pedergnana, A., Valverde, I. (2018). Líneas, manchas y cía. Pautas metodológicas para una adecuada interpretación funcional. A: L. Agudo, C. Duarte, A. García Escárzaga, J.M. Geiling, A. Higuero, S. Núñez, F.J. Rodríguez, R. Suárez, eds. Actes de las IX Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, Santander 8-11 de juny 2016, Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria.

Soto, M., Morales, J.I., Fernández-Marchena, J.L., Rabuñal. J.R., Saladié, P., García-Argudo, G., Lombao, D., Soares, M., Viñas, R., Vallverdú, J. (2018) La Balma de la Vall (Montblanc, Tarragona): Ocupaciones de corta duración durante el Paleolítico superior final en las Montañas de Prades (Trabajos de Prehistoria)

Beques i premis:

Beca pre-doctoral APIF de la Universitat de Barcelona (acceptada)

Beca pre-doctoral FPI-DGR 2018 de la Generalitat de Catalunya (rebutjada)

Beca de la Fundació Catalunya-La Pedrera per a estudiants de màsters d’excel·lència

Premi Extraordinari de Màster, al màster Erasmus Mundus d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana a la Universitat Rovira i Virgili (curs 2016-2017)

 

Pàgina web personal: https://www.researchgate.net/profile/Gala_Garcia-Argudo_Ripoll