Llic. Artur Cebrià

Llic. Artur Cebrià

Investigador

Formació acadèmica:

Llicenciat en Geografia i Història.Especialitat Prehª i Hª Antiga per la Universitat de Barcelona, Curs 1982-1983. Títol expedit a Madrid el 22/5/86. Registre Negociat foli 34,nº432 del llibre corresponent al 5-2-87.

Cursos de doctorat en Prehistòria ( cursos 88-89 i 89-90 ) a la Univ. de Barcelona

A  més poseeixo diferents estudis de Postgrau :

Màster en Gestió del Patrimoni Arqueològic. per la UB  en el curs 91-92.

Tinc el  Cerificat dels Cursos de Museologia del Servei de Museus de la Generalitat fet en els cusos 87-88 i 88-89.

Cursos Intensius Europeus sobre :  El Neolític a Europa ( octubre de 1989 i Arqueologia subaquàtica (Maig 1988  )  a  més de  diferents  títols de capbussada.  

 

Docència:

De març del 1997 a septembre del 2000 he estat becari doctorat de contraprestació docent de la Facultat de Geogafia i Història de la UB, impartint les Pràctiques de Prehistòria de primer.

De gener de 2002  a septembre de 2006 he estat professor associat de Prehistòria de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira I Virgili de Tarragona. !2 crèdits. Classe de Pehª General de primer i una de segon cicle “Origen i expansió dels AMH

 

Programes de recerca:

He participat en la direcció de plans de recerca durant vint-i-cinc anys amb programes de la Univ de Barcelona i la Univ Rovira i Virgili de Tarragona ( d‘aquí les direccions de l’Abric Romaní de 1984 a 1987 i de 1991 a 2002 i Dcció Programa Coves del Toll 2003-2015 ), actualment IPHES  ( a Catalunya i Atapuerca ).

Des del 1988 he estat membre fundador i investigador en la Programació del SERP ( Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques ) de la UB. Ara també en el darrer Projecte quadrienal, aprovat al gener del 2018 : Tradicions culturals durant el Pleistocè superior i l’Holocè al litoral – prelitoral central de Catalunya, vigent entre els anys 2018-2021 dins del programa de projectes Quadriennals de Recerca en matèria d’arqueologia (CLT009-18-00024)

 

Publicacions:

En total he realitzat 89 publicacions de diferent caire. Podem classificarles per

TEMES :

PALEOBOTÄNICA (3), METODOLOGIA I TEORIA ARQUEOLÒGICA (2), ARQUEOLOGIA  DEL TERRITORI (1), PALEOLÍTIC i EPIPALEOLÍTIC ( 30 ) , PREHISTÔRIA RECENT ( 12 ), HISTÒRIA  i HISTORIOGRAFIA  DE  L'ARQUEOLOGIA  ( 9 ), PROBLEMÀTICA PROFESSIONAL ( 3 ), DIFUSIÓ ( 15 ).

 o  per  TIPUS DE PUBLICACIÓ :

MONOGRAFIES D'EXCAVACIÓ (4) , TEMA MONOGRÀFIC (8), APÈNDIX ESPECIALITZAT D'UNA MONOGRAFIA (3), COMUNICACIONS A  CONGRESSOS , REUNIONS ,  JORNADES  I PUBLICATS A LES SEVES ACTES ( 30 ), ARTICLES DE REVISTES ( 25 ). RECENSIIÓ ( 1 ), RESUMS CAMPANYES ( 8 ),ITINERARIS,FULLETONS I DIFUSIÓ ( 9 ), ARTICLES DE DIARI  ( 2 ).

Als darrers anys destaquen :

 A nivell internacional  1 Science ( 2019 ), 1 Quaternary Science Review ( 2017 ), 2 Journal of Archeological Science ( 2018 ), 1 Quaternary International ( 2015 ), 1 Radiocarbon ( 2016 ), 1 Antiquity ( 2016 ), 1 Archeofauna,  1 Journal of Human Evolution ( 2007 ), 1 Plos One 2019 i 1 Sciebnce Advances ( 2019 )

A nivell estatal i nacional : 1 Trabajos Prehistoria ( 2019  ), 1 Treballs Varis SIP ( 2016 ), , 1 Tribuna d’Arqueologia ( 2014-2015 ), 2 articles en Actes Jornades de Parcs Naturals ( 2015 i 2017 ).