In-COMAV

Innovació docent en Comunicació i mitjans audiovisuals
Presentació: 

El Grup d'innovació docent consolidat en Comunicació i Mitjans Audiovisuals (In-COMAV) (https://fima.ub.edu/grups/incomav/) està format per un equip de professors del grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona que ha anat creixent en membres durant el període 2019-2021. Com a grup, impulsem la qualitat docent d'aquest grau, en particular pel que fa al desenvolupament de les competències professionalitzadores dels estudiants, amb èmfasi en les seves capacitats persuasives. 

La nostra tasca d'innovació docent es va iniciar el 2016 amb un primer projecte regonegut d'innovació docent. Des d'aquesta data i fins a l'actualitat,  hem desenvolupat accions encaminades a reforçar la imatge i la projecció professional dels estudiants. Des del curs 2020-2021, també focalitzem el nostre interès en formentar accions amb perspectiva de gènere i LGBTI+ .

Subratllem com el primer projecte d'innovació docent reconegut del grup «Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l’estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals» (2016PID-UB/026), desenvolupat en el context del grau de Comunicació Audiovisual, ha tingut continuïtat durant el període 2019-2021 convertit en un nou projecte que ha traslladat l'experiència adquirida a altres ensenyaments de la universitat: graus de Podologia, Infermeria, Ciències Biomèdiques, Administració i Direcció d'Empreses, i màster en Antropologia i Etnografia, amb els que hem treballat conjuntament. És el projecte: «Habilitats orals i elevator pitch: millora de les competències emprenedores i proposta de rúbrica avaluativa» (2019PID-UB/016). 

També, en l'actualitat, estem implementant amb èxit un nou projecte al grau de Comunicació Audiovisual que implica una tasca docent coordinada entre professors de diferents assignatures i semestres: «Integració curricular i aprenentatge basat en projectes: engegant projectes audiovisuals que combinen assignatures i travessen semestres» (2021PID-UB/013).

A banda, hem seguit treballant en projectes d'aprenentatge servei, especialmente amb projectes conjunts amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

No hem descuidat tampoc la difusió de la nostra tasca d'innovació docent. Al respecte, hem presentat comunicacions en diversos congressos nacionals i internacionals, i alguns estudiants han presentat també comunicacions com a experiència derivada dels projectes d'innovació docent; també hem participat en en trobades internacionals d'intercavi d'experiències d'innovació docent.

A més, hem creat recursos per a la millora docent, accessibles a la col·lecció OMADO; hem organitzat activitats de formació per a estudiants i docents; fomentem la participació d'estudiants de Comunicació Audiovisual a festivals de la indústria audiovisual (DocsBarcelona, Mecal, etc.) i a la Setmana del Talent, que organtiza el Clúster Audiovisual Universitat-Indústria. Igualment, seguim impulsant el treball interdisciplinar entre estudiants i professors del grau i de diferents facultats de la UB per treballar en projectes d'innovació docent i desenvolupar propostes provinents de demandes reals amb un impacte social.

Codi UB: 
GINDOC-UB/169
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
García Asensio. M.ª Ángeles
Membres del grup: 
Jorge Franganillo
Lydia Sánchez Gómez
Hibai López-González
Sergio Villanueva Baselga
Anna Marquès Emo
Sandra Rius Cruz
Jaume Elies Vilaseca Corderroure
Maria José Masanet Jordà
Maddalena Fedele
Adrien Faure Carvallo
Vicente Villalba Palacín