Competències didàctiques musicals en la formació inicial docent

L'escola i els agents que la componen estan immersos en un procés de canvi incessant propiciat per l'adaptació a les demandes socials actuals i les tensions que aquestes provoquen. Els futurs docents, davant d’aquesta realitat educativa tan dinàmica, cal que adquireixin unes competències professionals que els ajudin a continuar aprenent i ser més versàtils per poder adaptar-se d’una forma exitosa als nous escenaris que segurament aniran sorgint al llarg de la seva vida com a docents.

En aquest context de reformulació constant, quin paper juga la música? En les últimes dècades han augmentat exponencialment els estudis que promulguen els avantatges psicopedagògics proporcionats per la inclusió de la música a les aules de primària. Tot i això, la presència de la música a les escoles encara continua sent molt poc significativa per raons diverses com per exemple la distribució horària proposada pel currículum, la poca consideració social de l’educació artística respecte a altres matèries com matemàtiques o llengües, o el desconeixement o falta de preparació per part dels docents.

Per aquestes raons i centrant-nos principalment en la última d'aquestes, des de l’assignatura obligatòria d’Expressió Musical a Primària, impartida al 3r curs del grau de mestre, proposem un projecte d’innovació amb l’objectiu de motivar als futurs docents envers l'aprenentatge musical i dotar-los d’unes competències didàctiques musicals que siguin útils per la seva pràctica docent, sense la necessitat de tenir una extensa formació musical. Per poder aconseguir-ho caldrà fer una revisió del pla docent de l’assignatura amb una perspectiva competencial, compartida i consensuada pel professorat que la imparteix, partint de premisses com per exemple que no té cap sentit aprendre continguts musicals al grau de mestre sense que aquests tinguin una utilitat real a les aules, l’alumnat necessita saber com pot fer servir la música com a recurs didàctic a qualsevol de les seves classes, independentment de la matèria que imparteixi. Tota aquesta adquisició pretén repercutir positivament en la formació integral dels futurs mestres així com en la promoció de l’ús quotidià de la música a les aules de primària, és a dir, que la música a l’escola a més de ser una assignatura específica d’una hora setmanal es converteixi en una eina més per l’aprenentatge competencial promogut pel sistema educatiu actual i que el professorat generalista així ho visqui.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu general del projecte consisteix en:

  • Articular i concretar la competència específica 3 de la titulació (Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de manera integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària) en el marc de l’educació musical del Grau de Mestre d’Educació Primària.

Per aconseguir aquest objectiu proposem els següents objectius específics:

  • Actualitzar i definir les competències didàctiques musicals en la formació inicial dels futurs Mestres (coneixement i ús del currículum d’educació artística; anàlisi, ensenyament i creació de cançons, coreografies i audicions; recerca i disseny de recursos didàctics).
  • Dissenyar per part del professorat que imparteix l’assignatura d’Expressió Musical a Primària eines que fomentin l’aprenentatge competencial per tal d’incorporar-les a les classes.
  • Crear i aplicar instruments d’avaluació que permetin conèixer l’adquisició de les competències didàctiques musicals.
Codi del projecte: 
2022PID-UB/014
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Salvador Oriola Requena
Participants: 
Josefina Estrada Pujol
Josep Anton Rodríguez Collado
Maitane Beaumont Arizaleta
Laia Cladellas Llargues
Marta Casals Balaguer
Carles Farreras Duran
Maria Eugènia Arús Leita
Guillermo Carmona López
David Hernandez Urpi
Sandra Soler Campos
Mercè Navarro Calafell
Josep Gustems Carnicer
Diego Calderon Garrido
Ensenyament/s: 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Assignatures implicades: 
Expressió Musical a Primària