INDOMAIN

Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica
Presentació: 

Aquest grup d’innovació docent va néixer al 2008 amb l’objectiu d’organitzar i dinamitzar les accions que la Facultat de Matemàtiques i Informàtica duu a terme en el marc de la transició del Batxillerat a la Universitat. Actualment, la realitat dels ensenyaments de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica ha canviat molt i s’han aconseguit notes de tall dels ensenyaments molt altes (Curs 2017- 2018: Enginyeria Informàtica – 8,148, Matemàtiques – 11,421, Matemàtiques-Física – 13,115, Matemàtiques, Enginyeria Informàtica – 11,964, Matemàtiques-ADE – 10,870). Les accions adreçades als alumnes de batxillerat i alumnes novells es realitzen amb normalitat cada any i funcionen positivament.

Així doncs, s’ha donat per superada la primera etapa del grup i els seus interessos i objectius han evolucionat, principalment, en dues direccions. D’una banda, cap al seguiment i millora de les taxes d’èxit, del rendiment i de l’abandonament dels ensenyaments de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. D’una altra banda, cap a l’organització d’accions en el marc de la transició entre els estudis de Grau a Màster i de Màster a Doctorat, així com la transició dels estudiants al món laboral.

Aquest grup d’innovació docent està format per matemàtics i informàtics que tenen un interès en l’aplicació dels seus coneixements científics i docents en les actuacions d’innovació docent. Per aquest motiu, aquest grup, a més d’innovar en la definició de noves accions adreçades als estudiant, vol innovar en l’aplicació de tècniques estadístiques, tècniques de ciències de les dades, i d’aprenentatge automàtic pel processament de grans quantitats de dades de la UB (com poden ser dades acadèmiques o de comportament de l’alumnat) i l’estudi d’aquestes dades per extreure valor. Es considera que l’experiència d’aquest grup té un gran potencial per explotar la informació subjacent a les dades acadèmiques com poden ser les qualificacions finals o parcials dels estudiants o els modes d’ús de les TIC.

Part dels objectius del grup es volen vehicular mitjançant el Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat. El PAT té com a funció acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge, i d’aquesta manera ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal. El grup treballa en noves tècniques per millorar l’eficiència del PAT a la Facultat mitjançant el processament automàtic de dades.

Paral·lelament, es realitzen iniciatives d’innovació en relació amb: tècniques d’aprenentatge actiu en grups de classe d’alumnes nombrosos, innovació en treballs final de Grau i Màster, aprenentatge i servei, aula invertida (“flipped classroom”) i altres línies d’innovació.

Codi UB: 
GINDOC-UB/138
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Igual Muñoz, Laura
Membres del grup: 
Jordi Vitrià Marca
Oriol Pujol Vila
Juan Carlos Naranjo del Val
Miquel Bosch Gual
David Márquez Carreras
Ana Puig Puig
Eloi Puertas Prats
Maria Carmen Cascante Canut
Joan Gispert Brasó
Núria Fagella Rabionet
Sergio Escalera Guerrero
Petia Ivanova Radeva
Inmaculada Rodríguez Santiago
Maria Salamó Llorente
Maite López Sánchez
Carles Dorce Polo
Santiago Seguí Mesquida
Simone Balocco
Antonio Bernal Serrano
Carles Casacuberta Vergés
Xavier Massaneda Clares
Karim Lekadir
Laura Sáez Ortuño
Daniel Ortiz Martínez
Mireia Ribera Turró
Oliver Díaz Montesdeoca

Projecte/s del Grup

2023PMD-UB/031
Coordinació: INMACULADA RODRIGUEZ SANTIAGO
Estat: Actiu
2023PMD-UB/026
Coordinació: Daniel Ortiz Martínez
Estat: Actiu
2021PID-UB/008
Coordinació: Roberto Rubio Nuñez
Estat: Finalitzat
2019PID-UB/034
Coordinació: Puig Vidal, Manel
Estat: Finalitzat
2018PID-UB/030
Coordinació: Berral Serrano, Antonio
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/068
Coordinació: Igual Muñoz, Laura
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/030
Coordinació: Salamó Llorente, Maria
Estat: Finalitzat