Noves estratègies d’aprenentatge amb avaluació continuada formativa i acreditativa en l’assignatura “Espectrometria de Masses” del Màster Universitari en Química Analítica

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La incorporació de noves estratègies metodològiques i de les TIC, especialment els dispositius mòbils, que es proposa en aquest projecte permetran un canvi en la forma d’entendre el procés d’ensenyament-aprenentatge aprofitant la familiarització dels alumnes actuals amb aquestes tecnologies.

Així, l’objectiu principal del projecte és, per tant, el desenvolupament de noves estratègies metodològiques basades en l’aula inversa, l’estudi de casos i el treball col·laboratiu, així com en l’ús de les TIC, per millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes i garantir el correcte seguiment de l’avaluació continuada de l’estudiant tant a nivell formatiu com acreditatiu. A més, tot això fomentarà la participació a classe de l’estudiant i facilitarà la retroacció activa i instantània amb els alumnes així com certificar el grau d’assoliment dels continguts i les competències de l’assignatura.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/011
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Oscar Nuñez Burcio
Participants: 
Encarnación Moyano Morcillo
Francisco Javier Santos Vicente
Raquel Seró Llor
Juan Francisco Ayala Cabrera
Ane Arrizabalaga Larrañaga
Guillem Campmajó Galvan
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Master Universitari en Química Analítica
Assignatures implicades: 
Espectrometria de Masses