Avaluació

Millora de la capacitat comunicativa dels estudiants del Màster de Seguretat Alimentària mitjançant el procés d’organització d’un congrés científic en el marc de l’assignatura del TFM

El Màster de Seguretat Alimentària (MSA) pretén donar resposta a una demanda creixent de titulats especialitzats en seguretat alimentària en els àmbits de l’empresa, l’administració i la recerca. Es tracta d’un màster interuniversitari, coordinat per la UB, que compta amb la participació de la UAB i la UPF. En el desenvolupament del màster hi col·laboren també l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Generalitat de Catalunya).

Millora de l’aprenentatge de destreses en pràctiques d’informàtica a través del retorn immediat i el joc

En el sistema d'aprenentatge actual es potencia una avaluació continuada dels estudiants on es valora no només el nivell de coneixements adquirits al final de l'assignatura sinó que també es valora l'evolució de l'estudiant. Tanmateix, atès l'elevada ràtio d'estudiants a professors, això sovint es tradueix en l'execució d'un o dos exàmens parcials que, conjuntament amb l'examen final, determinen la qualificació de l'estudiant.

El uso de las redes sociales y herramientas analíticas para el desarrollo del Business Intelligence en mercados internacionales

Muchas empresas están empezando a ver las redes sociales como otra fuente importante de datos para su inteligencia de negocio. Al recopilar datos de las redes sociales, junto con el resto del Business Intelligence corporativo, las empresas tienen una mejor visión de quienes son sus consumidores, si adquieren o no sus productos y servicios, y qué percepción tienen sobre los mismos. El uso de la data social facilita ir más allá en información, ayudando a detectar tendencias tempranas para impulsar el desarrollo de productos o los mensajes adecuados para comercializarlos.

Assoliment de competències transversals com treball en equip i ètica mitjançant un curs pràctic en modificació genètica

Inventada el 2013, l'edició de genomes mitjançant el sistema CRISPR s'ha convertit en una eina generalitzada per a la investigació genètica bàsica, la medicina, l'agricultura i la indústria. Malgrat que aquesta tecnologia ja s'inclou en el programa teòric de moltes assignatures dels Graus en Ciències de la Vida, la seva novetat i complexitat fa que sigui absent en els currículums pràctics.

El fomento de la competencia argumentativa en la enseñanza de la Filosofía del Derecho

Este proyecto pretende fomentar la competencia argumentativa y la capacidad de aprendizaje autónomo del alumnado a través de la asignatura de Filosofía del Derecho, del cuarto curso del Grado en Derecho. Para alcanzar este fin, se planea la introducción progresiva de diferentes metodologías docentes, en particular el aula invertida y una adaptación del sistema de tutorials de la Universidad de Oxford (equivalente a las supervisions de la Universidad de Cambridge).

Treballant l’autoformació i l’autoavaluació d’alumnat de procedència multidisciplinària a l’assignatura de Fisiologia

L’assignatura de Fisiologia del Màster en Enginyeria Biomèdica és una assignatura de Complements Formatius que cursen estudiants que no han tingut una formació en l’àmbit de les Ciències Biomèdiques en el seu Grau de procedència. Aquest estudiantat és de procedència multidisciplinària i es caracteritza per tenir unes altes capacitats d’aprenentatge. Destaquen també per mostrar un gran interès per l’anatomia i la fisiologia, probablement perquè l’àmbit de la biologia humana serà el destí final de l’aplicació dels seus coneixements científics i tecnològics.

La Viquipèdia com a estratègia docent pel desenvolupament de competències en biomedicina

Els projectes col·laboratius promouen un model d'aprenentatge basat en la participació i la col·laboració de tots els integrants d'un grup de treball. Mitjançant aquests projectes és possible fer una construcció col·lectiva del coneixement, comprometent l'alumnat amb el seu aprenentatge, i obligant el docent a generar ambients d'aprenentatge que promoguin la interacció, recolzant-se en la utilització d'eines tecnològiques per desenvolupar les activitats didàctiques.

Desenvolupament de les competències de l’alumnat de Màster en Història contemporània en l’ús de tecnologies a través de la implementació de la Intel·ligència Artificial (IA)

Presentem una Proposta d’Innovació Docent (PID) a l’ensenyament de Màster, la finalitat del qual consisteix en la integració de la Intel·ligència Artificial (IA) amb l’objectiu de desenvolupar diverses competències generals/transversals de l’alumnat recollides en els plans docents de les assignatures detallades.

Nom llarg: 
Docència en Antropologia Social i Cultural.
Presentació: 

- Estimular la revisió i innovació pel que fa a les metodologies d'ensenyament i aprenentatge de la disciplina antropològica

- Dissenyar nous formats de Treball Final de Grau i avaluar-ne el desplegament i resultat

- Cercar eines per estimular l'aprenentatge actiu i combatre la problemàtica de l'absentisme

- Detectar problemes/oportunitats de coordinació entre assignatures del grau

- Analitzar el resultat de les diferents metodologies i formes d'avaluació emprades en les assignatures del grau en Antropologia Social i Cultural

Codi UB: 
GINDO-UB/202
Coordinació: 
Marquez Porras, Raul
Membres del grup: 
Oriol Beltran Costa
Ferran Estrada Bonell
Cristina Larrea Killinger
Diana Mata Codesal
Estratègies de millora/innovació docent: 
Nom llarg: 
Grup d'innovació docent en Podologia
Presentació: 

L’equip docent del grau de podologia darrera la seva formació docent, la seva experiència assistencial i la implementació de les diferents eines d’innovació docent a l’aula en els darrers anys, es planteja la creació d’un grup específic del Grau de Podologia amb els següents objectius:

Per tal d'afovorir l'adquisició per part de l'alumnat de les habilitats Soft Skills i Hard Skill ens proposem integrar a les metodologies de l´aula els objectius de desenvolupament sostenible (ODS 2030), fomentar l'ús de les eines TIC, millorar la qualitat de l'aprenentatge mitjançant la simulació amb casos clínics i resolució de supòsits per promoure el treball autònom, l'esperit crític,  el compromís i la motivació de l'alumnat. D'aquesta manera l'alumnat serà protagonista actiu del seu aprenentatge , millorant les relacions interpersonals (implementant l'aprenentatge cooperatiu) i facilitant la seva inserció al món laboral. 

Treballar en la millora de les eines d'avaluació per tal d'aconseguir un aprenentatge equitatiu i individualitzat orientat a les necessitats de cada estudiant. 

Augmentar la projecció i difusió de les accions d'innovació docent empleades a l'aula.

Pàgines