Avaluació

ESTRATÈGIES D’AULA INVERSA BASADES EN EINES WEB 2.0 PER A LA MILLORA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT

Un dels reptes més importants en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) es basa en pensar, dissenyar, practicar i reflexionar sobre un ensenyament centrat en entendre els processos d’aprenentatge dels estudiants. Així doncs, l'EEES impulsa un canvi important en les metodologies docents de les universitats, centrant-se en el procés d'aprenentatge de l'estudiant i en els seus resultats, mesurats mitjançant el grau d’assoliment de competències.

Comunicació de l’ús responsable dels fàrmacs amb mitjans audiovisuals: un projecte d’aprenentatge i servei per a la divulgació de la importància del compliment terapèutic dels fàrmacs més prescrits.

Presentem un projecte que va començar a desenvolupar-se durant els cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018, i que vol consolidar-se com a projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS) durant els propers cursos 2018-2019 i 2019-2020.

Descripció: 
Participació en grups d’intercanvi d’experiències d’innovació docent
Presentació: 

Accions de difusió

• Participació en grups d’intercanvi d’experiències d’innovació docent

Grup ApS: La responsable del projecte d’innovació docent, M.ª Ángeles García Asensio, forma part del grup ApS de la UB des d’octubre de 2017, en representació dels professors que estem impulsant la realització de projectes ApS entre els estudiants i professors del grau de Comunicació Audiovisual, a la facultat de Biblioteconomia i Documentació, i en el marc del projecte d’innovació docent.

• Organització de jornades sobre millora i innovació docent

Entre les activitats del grup ApS de la UB, la responsable del projecte d’innovació docent, M.ª Ángeles García Asensio, ha col·laborat en l’organització de la següent jornada:
Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentage i Servei i Objectius de Desenvolupament sostenible. 13 d’abril de 2018. Facultat de Filologia

• Comunicació amb publicació a congressos nacionals o internacionals sobre millora i innovació docent vinculada amb les línies del grup.

2017. Comunicacions amb publicació
Fernández, A., Ignatova, T.; Yashenko, O; González, M.; Granados, V. Morgó, J., Sabaté, M.; Salvat, B.; Solé, J. Trullàs, E.; Vacas, N.; Vallès, A., Vilaseca, J-E.; García, M. Á.; Cuffí, M. L. (2017): An academic service-learning activity in highter education to promote the responsable use of antibiotics. Basic and clinical Pharmacology and Toxicology. Volume 121 (Suplement 2). 37th SEF National Meeting with guest society: the British Pharmacology Society. 18-21 June 2017. Barcelona. Spain, p. 27.

Marquès, Anna i Aguilar, Carlos (2017): “S1PE”: Gamificación para conocer el sector audiovisual. Una propuesta de innovación docente en el grado de Comunicación Audiovisual. Actas del IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2017). Zaragoza. 4-6 octubre, 2017, pp. 177-182
DOI: 10.26754/CINAIC.2017.000001_036

2017. Pòsters amb publicació
M. Á. García, Jaume-E. Vilaseca , M. González , V. Granados , J. Morgó , M. Sabaté , B. Salvat , J. Solé , E. Trullàs , N. Vacas , A. Fernández , T. Ignatova , O. Yashchenko , A. Vallés y M. L. Cuffí (en prensa): Divulgación del uso responsable de los antibióticos mediante un proyecto de aprendizaje-servicio en la Universidad de Barcelona . II Congreso nacional y III Internacional de Aprendizaje- Servicio universitario (ApS-U8). Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 13-14 octubre, 2017. Pendiente de publicación en la editorial Comunicación Social

A la Jornada: Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentage i Servei i Objectius de Desenvolupament sostenible. 13 d’abril de 2018. Facultat de Filologia es varen presentar els següents pòsters, representatius dels projectes d’aprenentatge i servei que impulsen els membres del projecte d’innovació docent (marcats en negreta), i que seran publicats pel grup d’ApS i de la UB al dipòsit digital. Per tant, estan pendents de publicació:

Bides: Bàrbara Prohens, Edgar Ortiz, Iria Louzao, Ángela Muñoz, Eva González, maría Navarro, Mercedes Cantos, Josep Rovira, Mª Ángeles García 
Antibiòtics: consum responsable: Andrea Fernández, Tatiana Ignotova, Oleg Yashenco, Mar González, Víctor Granados, Judit Morgó, Mar Sabaté, Berta Salvat, Joel Solé, Eloi Trullàs, Noemí Vacas, Jaume Vilaseca, Laura Cuffí, Ma Ángeles García. 
Trencant sostres: Marina Botí, Laura burló, Conxa Planas, Josep Rovira, Lydia Sánchez. 
Divulgació del tractament d'úlceres neuropàtiques en diabètics: Francisco Álvarez, Helena Colom, Irene Forment, Patrícia García, Marta Martín, Thiago Rizardi, Pau Solà, M. Elies, M. Jiménez, Laura Cuffí, Jaume Vilaseca, Ma Ángeles García.
Aulas de arena: Uri Hosta, Alba Medina, Míriam Nassim, Laura Gomà, Laura Bautista, Dani Jariod, Muntsa Tarrès, Sandra Rius, Miquel Tèrmens, M. Ángeles García y Lydia Sánchez.

2018. Comunicacions acceptades
Ignatova, T.; Fernández, A.; Trullàs, E.; Morgó, J.; García, M.ª Á.; Vilaseca, J., Cuffí, L.: Advocating the Responsible Use of Drugs through an Academic Service-learning. Experimental Biology 2018. San Diego. California. 21-25 abril 2019. La comunicació es publicarà a: The FASEB Journal.
NoTa: L’assistència al congrés es fa possible gràcies a l’aportació económica del Vicerectorat d’Estudiants i de Política Lingüística, dels deganats de les facultats de Medicina i de Podologia, i del patrocini de l’empresa: bcngenerics.
García, M. Á.; Sánchez, Lydia; Marquès, A.; Aguilar, C.; Villanueva, S., Jiménez, L.: Innovando en la mejora de las capacidades persuasivas del estudiante de Comunicación Audiovisual: el pitch profesional. CIDUI. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Girona. 4-6 juliol 2018.

García, M. Á., Vilaseca, J.; Cuffí, M. L.: Rúbrica analítica para la evaluación de competencias profesionalizadoras en una experiencia de Aprendizaje y Servicio desarrollada entre estudiantes y profesores de Medicina y de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona. CIDUI. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Girona. 4-6 juliol 2018.

• Activitats de formació

Direcció del seminari: Comunicació orientada als conflictes cooperatius, impartit per María Martínez Iglesias, doctora en Sociologia per la URV; i Noelia Bail, llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UPF, Màster en Polítiques d’ Igualtat de gènere per la UAB. Assessora en polítiques publiques i negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere. Seminari ofert a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Activitat realitzada els dilluns 15 i 22 de gener de 2018, amb un total de 4 hores.
Direcció del curs (Activitat de Formació Universitària Específica): Expressió oral per a comunicadors (12 hores), impartit per Fèlix Pons, a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Activitat realitzada entre el 28/02/2018 i el 21/03/2018, amb un total de 12 hores.

Ma Ángeles García. Assistència al curs: Tècniques de presentació en públic: comunicació i imatge personal, organitzat per l’ICE, els dies 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol de 2017. Codi del curs: 22562. 

• Creació de materials i recursos per a la millora i la innovació docent

COL.LECCIÓ OMADO
• 4 rúbriques per a l’assignatura: Treball de Fi de Grau: http://hdl.handle.net/2445/121990

• 1 rúbrica per avaluar els projectes elaborats conjuntament per estudiants dels graus de Medicina, Odontologia i Podologia, i el grau de Comunicació Audiovisual: http://hdl.handle.net/2445/121588

• Guia de preparació del pitching audiovisual: Estructura pitching audiovisual. Projectes 2: http://hdl.handle.net/2445/121585

• Explotació didáctica d’una conferència sobre estratègies de persuasió per a pitchings audiovisuals : El pitching audiovisual Universitat-Indústria: 7' per vendre's i vendre un projecte: http://hdl.handle.net/2445/121587

ALTRES ACTIVITATS

• Enregistrament i assistència a pitchings del Clúster Audiovisual Universitat-Indústria,I a un taller de pitch, els dies 1 I 2 de desembre de 2016.
• Organització de dos focus group amb professionals de la indústria audiovisual. 30 de març i 21 d’abril de 2017.
• Participació d’estudiants de Comunicació Audiovisual a Festivals de la Indústria Audiovisual

DocsBarcelona 2018 Secció DOC-U 
Documental seleccionat: Hombreperro, dirigit per: Paula García Rossell
Documental seleccionat: Hogar, dirigit per: Víctor Granados

Mecal Pro 2018 
Documental seleccionat: Hogar, dirigit per: Víctor Granados

DocsBarcelona 2017 Secció DOC-U 
Documentals seleccionats: Lugus, dirigit per Andrea Díaz, i Eterna promesa, dirigit per Marco Emiliani Projecció: CCCB, Sala Teatre, 20 de maig de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/seleccionades-dues-obres-dalumnesde-cav-al-d...
Mecal Pro 2017 
Curtmetratge seleccionat: Un tranvía llamado asesinato, dirigit per Ruben Cantón Projecció: Centre d'Art Santa Mònica, 30 de març de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/mecal 

Cicle «Visions documentals», organitzat per Altervídeo i Cinemes Girona 
Documental seleccionat: Eterna promesa, dirigit per Marco Emiliani Projecció: Cinemes Girona, 7 de novembre de 2017 Font: https://fbd.ub.edu/noticies/el-documental-eterna-promesa-delexalumne-de-...

Cicle «Visions documentals», organitzat per Altervídeo i Cinemes Girona 
Documental seleccionat: Trance, dirigit per Lorena Arroyo Projecció: Cinemes Girona, 8 de novembre de 2016 Font: http://www.ub.edu/biblio/noticies/el-documental-trance-delestudiant-de-c...

…I estem elaborant una altra rúbrica, perfilant el Portal digital del grau de Comunicació Audiovisual, creant més material docent, etc.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys

1. Generar més material docent (incloses càpsules audiovisuals, amb explotació didàctica) per fomentar les capacitats persuasives de l'estudiant.
2. Crear eines d'avaluació entre iguals i d'autoavaluació.
2. Organitzar una jornada sobre el PITCH AUDIOVISUAL.
3. Activar el portal de Comunicació Audiovisual, com a plataforma digital de difusió de les activitats del grau i dels productes audiovisuals dels estudiants.
4. Fomentar i consolidar els projectes d'Aprenentatge i Servei, i organitzar una jornada al respecte.
5. Fomentar la participació dels estudiants en festivals de la indústria audiovisual, i, amb professors, en congressos d'innovació docent.

Codi UB: 
GINDO-UB/169
Coordinació: 
García Asensio. M.ª Ángeles
Membres del grup: 
Jorge Franganillo
Lydia Sánchez Gómez
Paula Ortiz
Hibai López-González
Sergio Villanueva Baselga
Anna Marquès Emo
Sandra Rius Cruz
Jaume Elies Vilaseca Corderroure
Maria José Masanet Jordà
Maddalena Fedele
Descripció: 
Grup de Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques
Presentació: 

Línies d'innovació assumides pel grup

El Grup d’Innovació Docent [GID] Draw_Raw_GIF. Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques [DRAWRAWG], a fi de contribuir a la millora i la innovació docent dins l’àmbit dels estudis universitaris de les Belles Arts, treballa en equip a través de projectes (aprenentatge actiu) vinculats a la matèria prima dels nostres ensenyaments, els processos i projectes de creació en l’art.

Els projectes s’articulen al voltant dels següents eixos:

· l’intercanvi dels formats gràfics en els processos de la creació en l’art i/o projectes germinals (nom d'encunyació pròpia). El nom del grup Draw_Raw_ Graphic Interchange Format en fa referència: Draw= dibuix, Raw= en cru i Graphic Interchange Format = l'intercanvi fluid de formats gràfics (analògics i digitals) i, tanmateix, l'entrecreuament entre mitjans i realitats així com la correspondència entre les actituds artístiques que els confirmen i el discurs que generen

· les postproduccions en l’art. Les postproduccions artístiques es contemplen com les estratègies estretament relacionades amb els processos i projectes de la creació en l’art, en tant que hi permeten llur accessibilitat al públic-espectador. L'exposició, l'edició impresa i les postproduccions on line en són alguns exemples. I cadascuna d’elles respon un medi/llenguatge per se des del qual repensar i reeditar el discurs

· el principi professionalitzador de caràcter cooperatiu, corresponsable i autogestionable. Els projectes realitzats al voltant de les postproduccions en l’art responen a problemes reals i s’organitzen de manera col·laborativa entre alumnat i professorat, professionals externs i institucions col·laboradores. Els darrers són sensibilitzats amb l’aprenentatge de les generacions novells i, alhora, promotors d’un intercanvi de qualitat entre la creació emergent i el públic-espectador i, per extensió, entre de l’art i la societat.

Codi UB: 
GINDO-UB/170
Coordinació: 
López Paéz, Maria Montserrat
Membres del grup: 
Pilar ANGLARILL BOFARULL
Lídia GÓRRIZ NICOLAS
Jordi DALMAU SIVILA
Carlos L. MAURICIO FALGUERAS
Mercè UBALDE BUENAFUENTE
Lali ALMONACID http://almonacidestudi.com
Lluís PERA MONER. http://lluispera.com
Anna GUARRO (Museu Picasso de Barcelona)
Norma VÉLEZ (Museo Nacional de Catalunya)
Lluís ALAVERN (Museo Nacional de Catalunya)

Estratègies en la construcció del Relat per a l'estudiant de Taller de Creació III i Treball Final de Grau en Belles Arts

Interaccions, en forma de seminaris i workshops, entre professors de Belles Arts i creadors d’altres àmbits: escriptors, cineastes, dissenyadors d’espais expositius, coreògrafs, etc. de reconeguda trajectòria professional, amb l'objectiu de dotar d'eines a l'estudiant relatives a fomentar la gestió, construcció i projecció del relat artístic personal. Finalment, aquestes intervencions estan orientades a assolir una òptima elaboració del Treball Final de Grau. 

Portem el laboratori a l’aula i l’aula al laboratori per millorar l’assoliment d’aprenentatges i competèncie

L’actuació que es vol desenvolupar es contextualitza en el si de dues assignatures, una de teòrica (Química Analítica) i una de pràctica (Laboratori Bàsic de Química Analítica), del grau de química de la UB. Aquestes dues assignatures estan totalment relacionades entre si, ja que en la primera s’estableixen les bases teòriques per entendre les determinacions que es realitzen al laboratori en la segona de les assignatures.

Millora de l’aprenentatge autònom de les assignatures de Matemàtiques dels graus d’Economia i ADE mitjançant la utilització de qüestionaris Moodle

Amb aquesta actuació, es tractaria de millorar l’aprenentatge autònom dels estudiants de les assignatures de Matemàtiques dels Graus d’Economia, ADE i GEI, introduint la utilització de qüestionaris en el Campus Virtual.

L’objectiu d’aquest projecte és afavorir el treball autònom, indispensable per a l’assimilació dels continguts d’aquestes assignatures. Hem pensat que una manera atractiva i motivadora per a l’alumnat podria ser la utilització de qüestionaris organitzats per temes.

Desenvolupament i aplicació d’estratègies d’Aula invertida en assignatures relacionades amb la Química i l’Anàlisi Química (AUQAQ)

L’ús de la classe magistral continua sent avui en dia l’eina més habitual en la tasca docent en la docència de les assignatures de la Química. Aquesta estratègia sovint no és efectiva en assignatures que: incorporen continguts docents molt nous per als alumnes i per les quals no tenen suficients referències i bagatge previ, i/o que tenen un component pràctic que ajudaria a entendre el contingut de l’assignatura però degut a les pròpies limitacions curriculars del sistema no poden ser dutes a terme.

Descripció: 
Grup Innovació Docent (GID)
Presentació: 

Breu descripció dels objectius del grup:

 

- Mejorar en el aprendizaje de la metodología de trabajo del historiador de la filosofía.
- Mejorar en el manejo de recursos en línea, soportes digitales y organización del trabajo en soportes informáticos.
- Mejorar en la capacidad de leer e interpretar textos incorporados a su época y tradición.
- Mejorar el uso de doctrinas filosóficas históricas para iluminar debates.
- Capacitar para diferenciar objetos y disciplinas humanas.
- Aprender a discriminar información.
- Adquirir práctica en el tratamiento de materiales históricos para reconstruir contenidos filosóficos.
- Articular distintos campos y momentos de la docencia y aprendizaje (profesores, becarios, técnios y estudiantes).
- Elaborar materiales que puedan utilizarse como guías docentes.
- Ofrecer dichos materiales a centros de bachillerato y secundaria para iniciar en el aprendizaje de dicha materia (la historia de la filosofía), para presentar unos contenidos docentes de manera asequible y atractiva a quienes están fuera del ámbito universitario.
- Capacitar a los estudiantes para el uso de nuevos instrumentos para la enseñanza de la filosofía de cara a su posible futuro profesional como docentes.
 

 

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme (detall dels darrers 3 anys):
 

1- La creación de una página web donde se recogen materiales y resultados: http://www.ub.edu/periodeia/inicio.
La página se organiza en torno a dos grandes bloques:
- Creación de mapas interactivos donde se identifiquen ciudades y/o rutas filosóficas especialmente destacadas para la Historia de la Filosofía. Los lugares marcados contienen los materiales docentes para trabajar tanto presencialmente como autónomamente. Se trata, por tanto, de cartografiar la filosofía para mejorar la comprensión de los textos por parte de los alumnos. Se incorporan materiales no sólo textuales (en algún caso con traducción original para la página de textos antiguos latinos al castellano) sino culturales en general para garantizar la comprensión y el trabajo transversal del alumno. Para este gran bloque se ha solicitado la colaboración de otros profesores que no forman parte del grupo encargándoles rutas filosóficas e intelectuales (por ejemplo, de Pletón, de Hildegarda de Bingen). De esta manera se pretende también extender la metodología innovadora a profesores del Grado de Filosofía e integrar trabajo y materiales que enriquezcan los contenidos de la página que son totalmente originales. Se contempla la incorporación de rutas de filósofas, recogiendo el trabajo sobre Filosofía y Género que se está desarrollando en el Departamento desde hace ya años y cuyo contenido se ha consolidado en la docencia del Grado. Uno de los autores que está siendo trabajado por un profesor del grupo es Kepler.

2. Participación en el II Congreso Internacional sobre Innovación Educativa en Filosofía,  organizado por la Facultat de Filosofía y Ciències de la Educació de la Universitat de Valencia, del 19 al 21 de octubre de 2016, con una comunicación publicada en las actas del Congreso (ed. Comares, ISBN 978-84-9045-554-8).

3. La organización del III Congreso Internacional de Innovación Educativa en Filosofía (RIIEF). Las fechas fijadas para dicho congreso son el 23, 24 y 25 de enero de 2019. Se ha solicitado a la Universitat de Barcelona un dominio web para la publicación de la convocatoria, programa y toda la información relativa al congreso, así como un correo para la comunicación con los asistentes. Igual que en el caso anterior, dicho espacio ha sido concedido por el área de tecnologías de la Universitat de Barcelona. La página del III Congreso ya se ha hecho pública: www.ub.edu/innovafilo

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys:
Esos nuevos objetivos son:

1. Completar y ampliar la herramienta metodológica creada como página del grupo para continuar y afianzar las mejoras obtenidas en la docencia: http://www.ub.edu/periodeia/inicio.

2. Organizar y llevar a buen fin el III Congreso Internacional de Innovación Educativa en Filosofía, donde los profesores y alumnos tanto del Grado como de Másteres de la Facultad de Filosofía de la UB podrán comunicar sus experiencias y establecer una relación de  intercambio con otros docentes y estudiantes. Además, posibilitará que el Congreso aparezca promovido desde RIMDA y dará visibilidad internacional al programa RIMDA de la UB, tal y como aparece ya en la página del Congreso, al estar compuesto el comité organizador y el científico por los miembros del grupo “Periodeia”: www.ub.edu/innovafilo

3. Dos integrantes del grupo “Periodeia” formamos parte de la recién creada Red de Innovación Educativa en Filosofía (RIEF), la profesora Núria Sara Miras Boronat y yo misma, Mª Isabel Méndez Lloret, reconocido como grupo de innovación por la Universidad de  Valencia, de donde parte la iniciativa (responsable Dr. Javier Gracia, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación), de ámbito Nacional. Estamos convocadas a la primera reunión de planificación y determinación de estrategias innovadoras para el 2 de junio de 2018 en Valencia. Por lo tanto, el trabajo del grupo adquirirá continuidad y una nueva dimensión de ahora en adelante.

Codi UB: 
GINDO-UB/168
Coordinació: 
Méndez Lloret, Maria Isabel
Membres del grup: 
Miguel Angel Granada Martínez
Núria Sara Miras Boronat
Rosa Rius Gatell
Salvio Turró Tomas
Lorena Fuster Peiro
Georgina González Rabassó
Ignacio Marcio Cid

Ús del portafoli electrònic com a eina digital d’aprenentatge i avaluació a la formació de mestres i pedagogs

El portafoli electrònic es planteja com un instrument d'avaluació, alternatiu a mètodes tradicionals, que possibilita integrar el procés d'ensenyament i aprenentatge en el seu conjunt. Combinant eines tecnològiques el portafoli permet el seguiment i suport del procés d'aprenentatge de l'estudiant, incrementant la reflexió, la crítica, l'experimentació i investigació.

Pàgines