Avaluació

Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica

Construir i gestionar una pàgina web que aglutini diversos recursos en xarxa sobre la Història de la Física Quàntica. Aquests recursos han d'estar enfocats especialment a la discussió dels fonaments i interpretació de la Mecànica Quàntica. La pàgina a dissenyar estarà principalment dedicada als estudiants de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, però, almenys en part, també estarà oberta a l'ús públic general, per donar visiblitat a la feina que es fa en aquest àmbit a la nostra Universitat.

Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB)

1. Potenciar l'accés a webs d'antropologia social amb una oferta estable de continguts audiovisuals –documentals, pel·lícules, fotografies, arxius sonors i textos– d'una manera sistematitzada.

2. Treballar amb l'alumnat els criteris metodològics bàsics per acudir racionalment a les fonts audiovisuals i les xarxes acadèmiques professionals i de tipus divers –com ara webs especialitzats en els continguts treballats a les assignatures corresponents–, nacionals i internacionals, que hi estiguin associades, més enllà de les atzaroses dinàmiques que implica la navegació a internet.

Pàgines