Avaluació

Descripció: 
Lletra de dona
Presentació: 

Grup docent creat al 2004 per desenvolupar, aplicar i millorar eines de lectura crítica des dels estudis de gènere aplicables a textos literaris i filosòfics en el marc de l’avaluació continuada, que es poden fer extensives a altres titulacions d’Humanitats, tant al grau com al màster. Té també una vessant professionalitzadora. En l’actualitat està format per PDI de tres facultats (Filologia, Filosofia, i Geografia i Història) però és potencialment ampliable pel que fa als dominis lingüístics i les facultats. Ha tingut de manera continuada projectes finançats de les convocatòries REDICE des del 2008 fins al 2013.
 

Objectius de l'activitat del grup

Desenvolupar eines relacionades amb les competències de gènere.

Desenvolupar equips docents per a la implementació de projectes i accions d'innovació.

Incentivar l'aprenentatge en entorns virtuals.

Fomentar l'aprenentatge professionalitzador.

Implementar nous instruments  d'avaluació

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes que se'n deriven:

Elaboració de nous projectes d'innovació docent en el marc PMID i, si escau, publicacions derivades.

Tallers interdisciplinaris per a alumnat sobre com es fa la ressenya i el comentari crítics. Aquests tallers tindran en compte el nivell formatiu (grau o màster), la tipologia de textos (narrativa, assaig, poesia, història, filosofia…) i la metodologia (quin enfocament teòric aplicar en l’anàlisi).

Creació de noves aplicacions en l’avaluació continuada de les eines desenvolupades pel GID Lletra de Dona adaptades a diferents assignatures.

Aplicació professionalitzadora: revisió amb l’alumnat, tria i publicació en web d’una selecció de ressenyes crítiques (www.ub.edu/cdona/lletradedona).

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/155
Coordinació: 
González Fernández, Helena
Membres del grup: 
Cristina Alsina
Rodrigo Andrés
Francesco Ardolino
Fina Birulés
Isabel Clúa
Elena Losada Soler
María Xesús Lama
Joana Masó
Maria Dolors Molas
Rosa Rius
Marta Segarra
Maria Adela Fargas Peñarrocha
Josefina Goberna Tricas
Mònica Rius Piniés
Katarzyna Paszkiewicz
À. Lorena Fuster
Andrea Robin Ruthven
Georgina González Rabassó
Meritxell Joan - Beca FPU
Helga Jorba Noguera - Beca APIF
Descripció: 
Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al Grau de Farmàcia
Presentació: 

L’objectiu principal del grup és realitzar accions d’innovació docent en en el marc del pla d’estudis del Grau de Farmàcia encaminades a millorar les competències professionals dels estudiants de farmàcia.

Les competències que un estudiant del grau de Farmàcia deu adquirir per tal d’afrontar amb èxit el futur professional són molt diverses, són transversals i impliquen a totes les àrees de coneixement de la carrera traspassant en ocasions l’àmbit merament acadèmic per introduir-se en àrees de l’aprenentatge que afecten a altres factors de coneixement com ara el lideratge, l’emprendedoria, la resolució de situacions professionals particulars, mobilitat, etc. 

Un dels objectius del grup és assajar sistemes de feedback i feedforward d’estudiants que hagin realitzat l’assignatura “Pràctiques en empreses” , amb el suport tecnològic i de processament estadístic que permetin aportar el coneixement necessari per tal de millorar les competències professionals del Grau. En aquest context s’han de preparar informes pels tutors de l’empresa i pels alumnes adients per tal de poder tenir indicis necessaris per realitzar les millores docents que impliquen un avenç pel desenvolupament d’accions de millora docent que facilitin la inserció dels estudiants del Grau de Farmàcia en el mercat laboral.

A continuació s’enumeren algunes de les fites més importants de desenvolupar en els propres anys:

Analitzar estadísticament les dades recollides en els informes dels estudiants que han realitzat les pràctiques en empreses externes en un període d’aproximadament 3 anys, el que ens permetrà fer una fotografia i una reflexió de la situació actual.

Analitzar i reflexionar sobre les dades estadístiques recollides en els informes dels tutors de les empreses que han acollit els estudiants.

Preparar informes i estudis que impliquin als estudiants egressats i el seu punt de vista en relació a les millores docents que es podrien incloure al Grau per tal de cobrir les mancances que hagin trobat.

Estudi de les propostes de millora docent i avaluació de la implementació de aquestes en el Grau.

L’objectiu és poder transmetre la informació al professorat de la Facultat per tal de que puguin realitzar accions de millora docent encaminades a cobrir aquestes mancances. En aquest sentit el projecte engloba al conjunt de professors, assignatures i disciplines impartides a la Facultat.

Per partícips de les nostres reflexions a associacions professionals com ara l’Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria o la secció de industria del Col•legi de Farmacèutics.

Continuar amb les tasques de difusió portades a terme per grup tant en comunicacions a congressos com en el redactat d’articles de difusió.

Codi UB: 
GINDOC-UB/154
Coordinació: 
Escolano Mirón, Carmen
Membres del grup: 
Encarna García
Mercè Pallàs
Santiago Vázquez
Montserrat Miñarro
Carles Galdeano
Anna Lluch
Pilar Pérez Lozano
Christian Griñan
Descripció: 
Innovació Docent i la seva Avaluació al Grau d´estudis Anglesos
Presentació: 

El grup, Innovació Docent i la seva Avaluació al Grau d´estudis Anglesos (INDAGAnglès) neix de la fussió entre els dos GID reconeguts:

- INDIGOUB Estudis de la narrativa en llengua anglesa,

- IDEAnglès Innovació docent en l'expressió en anglès, 

mantenint la seva incidència sobre l'alumnat dels estudis de Filologia Anglesa de la Facultat de Filologia de la UB. 

Codi UB: 
GINDOC-UB/153
Coordinació: 
Renes, Martin
Membres del grup: 
Marta Ortega Saez
Isabel Alonso Breto
Cristina Alsina Rísquez
Rodrigo Andrés González
Mireia Aragay Sastre
Marta Bosch Vilarrubias
Clara Escoda Agustí
Maria Grau Perejoan
Elisabeth Massana Vidal
Gemma López Sánchez
Entric Monforte Rabascall
Ana Moya Gutierrez
Dolors Ortega Arévalo
William Charles Phillips Mockford
Teresa Requena Pelegri
Isabel Seguro Gómez
John Stone Pettipas
Sonia Haiduc
Óscar Ortega Montero
Katarzyna Paszkiewicz
Xavier Ortells Nicolau

Pàgines