Bibliografia o literatura? 

Les paraules bibliografia i literatura no sempre són intercanviables, perquè poden tenir significats diferents. Per referir-se al conjunt d’obres utilitzades per elaborar un treball acadèmic o un article, o a la part del text on es referencien, es fa servir, exclusivament, bibliografia.

Exemple correcte S’adjunta una bibliografia dels tractats principals de drets humans.

Exemple correcte A la bibliografia del TFG es referencien totes les obres consultades.


El mot literatura es refereix a les obres orals o escrites creades amb un fi fonamentalment artístic.

Exemple correcte Els mites clàssics en la literatura catalana moderna i contemporània

Exemple correcte La literatura oral popular en el món acadèmic actual


Per extensió, també s’aplica al conjunt d’obres sobre un tema o una matèria (per exemple, literatura mèdica, literatura jurídica o literatura científica). Amb aquest significat, literatura i bibliografia són sinònims.

Exemple correcte Literatura sobre equacions diferencials estocàstiques
Exemple correcte Bibliografia sobre equacions diferencials estocàstiques
Exemple correcte Disposem de poca literatura
de referència.
Exemple correcte Disposem de poca bibliografia de referència.
Darrera actualització: 31-5-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Bibliografia o literatura?» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1542> [consulta: 7 desembre 2021].