Literatura o bibliografia? 

S’utilitza el terme literatura per referir-se a les obres del llenguatge creades amb un fi fonamentalment artístic.

Per extensió, també s’anomena literatura el conjunt d’obres sobre un tema o una matèria (p. ex., literatura mèdica, literatura científica). Amb aquest significat, les paraules literatura i bibliografia són sinònimes.

Exemple correcte La bibliografia sobre Escherichia coli és inabastable.

Exemple correcte La literatura sobre la ribonucleasa M5 és molt escassa.


Ara bé, per referir-se a la part d’un document en què es llisten totes les referències bibliogràfiques utilitzades o citades, no es pot fer servir el terme literatura.

Exemple correcte Consulteu la referència completa de l’obra a l’apartat «Bibliografia».

Exemple incorrecte Consulteu la referència completa de l’obra a l’apartat «Literatura».
Darrera actualització: 22-10-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Literatura o bibliografia?» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1542> [consulta: 9 maig 2021].