Concordança amb adjectius, determinants i pronoms 

Pel que fa a la concordança, quan el substantiu que s’ha de doblar va acompanyat de determinants o adjectius, es recomana fer servir la forma doble només per al substantiu. La concordança de l’adjectiu i els determinants es fa amb el substantiu masculí, que en aquest cas s’escriu sempre abans del femení per evitar frases ambigües o equívoques.

Exemple correcte Els nois i noies interessats a participar en el projecte poden adreçar-se a l’Oficina de l’Alumnat.

Exemple inadequat Els nois i noies interessades en el projecte poden adreçar-se a l’Oficina de l’Alumnat.

[Es pot entendre que les úniques interessades són les noies]


Exemple correcte Els tècnics o tècniques encarregats del projecte rebran una subvenció de la Universitat.

Exemple inadequat Els tècnics o tècniques encarregats o encarregades del projecte rebran una subvenció de la Universitat.

Els tècnics encarregats o tècniques encarregades del projecte rebran una subvenció de la Universitat.

Exemples en castellà
També es fa la concordança únicament en masculí si el substantiu s’ha de substituir per un pronom feble.

Exemple correcte Contacteu amb els socis o sòcies per informar-los de les noves quotes.

Exemple inadequat Contacteu amb els socis o sòcies per informar-los o informar-les de les noves quotes.

Contacteu amb els socis o sòcies per informar-los/-les de les noves quotes.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Concordança amb adjectius, determinants i pronoms» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2583> [consulta: 3 febrer 2023].