Ordre dels elements 

Quan fem servir formes dobles, l’ordre habitual és presentar la forma masculina seguida de la femenina.

Exemple correcte Cal la signatura dels directors o directores dels centres corresponents.

Exemples en castellà
També es pot optar per l’ordre invers, i presentar primer la forma femenina i després la masculina.

Exemple correcte Es busquen infermeres i infermers.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ordre dels elements» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2582> [consulta: 5 febrer 2023].