Per incorrecció gramatical 

L’ús d’un mot col·lectiu pot comportar errors gramaticals que cal evitar.

Exemple correcte En cas que el nombre d’alumnes matriculats sigui inferior a vint, es concedeix una única matrícula d’honor.

Exemple incorrecte En cas que el nombre d’alumnat matriculat sigui inferior a vint, es concedeix una única matrícula d’honor.


Exemple correcte L’equip docent agraeix la col·laboració en el projecte.

Exemple correcte El professorat agraeix la col·laboració en el projecte.

Exemple incorrecte L’equip de professorat agraeix la col·laboració en el projecte.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Per incorrecció gramatical» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2568> [consulta: 3 desembre 2022].