Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades 

Una altra possibilitat per evitar l’ús del masculí plural com a genèric o les formes dobles és recórrer a canvis de redacció (ús de formes verbals en lloc de formes nominals, per exemple) o a altres expressions despersonalitzades.

Exemple correcte S’han presentat més de seixanta originals al premi de narrativa.

Exemple inadequat S’han presentat més de seixanta escriptors al premi de narrativa.


Exemple correcte Requisit d’accés al postgrau: tenir el grau en Filologia Catalana.

Exemple inadequat Requisit d’accés al postgrau: ser graduats en Filologia Catalana.


Exemple correcte Us donem la benvinguda

Exemple inadequat Benvinguts i benvingudes


Exemple correcte Si teniu interès a rebre més informació, escriviu a l’adreça següent.

Exemple inadequat Si esteu interessats a rebre més informació, escriviu a l’adreça següent


Exemple correcte Coordinar els plans d’acció tutorial comporta reunions tant amb el professorat com amb l’alumnat tutor.

Exemple inadequat Ser els coordinadors dels plans d’acció tutorial comporta reunions tant amb el professorat com amb l’alumnat tutor.


Exemple correcte Un cop donat d’alta el servei, es poden gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.

Exemple inadequat Un cop donat d’alta el servei, els usuaris poden gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.


Exemple correcte Per assolir aquesta qualificació mínima d’aprovat, Ø cal presentar-se a la convocatòria oficial corresponent.

Exemple inadequat Per assolir aquesta qualificació mínima d’aprovat, els alumnes han de presentar-se a la convocatòria oficial corresponent.


Exemple correcte Us hi esperem!

Exemple inadequat Us hi esperem a tots i totes!


Exemple correcte Desitgem que sigui una jornada ben profitosa per a tothom.

Exemple inadequat Desitgem que sigui una jornada ben profitosa per a tots i totes.

Exemples en castellà
Aquest recurs s’utilitza sovint en textos esquemàtics o breus, com ara formularis, llistes, impresos, taules, enumeracions, etc.

Exemple correcte Amb el patrocini de:
Patrocinen:
Exemple inadequat Patrocinadors:
Exemple correcte Organitzat per:
Organitzen:
Exemple inadequat Organitzadors:
Exemple correcte Amb la col·laboració de:
Hi col·laboren:
Exemple inadequat Col·laboradors:

Exemples en castellà
Darrera actualització: 10-5-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2571> [consulta: 26 novembre 2022].