La funció o l’acció en comptes de les persones 

L’ús de la funció o l’acció (com ara docència i enginyeria, en català; o asesoramiento i vocalía, en castellà) per substituir la referència a les persones pot ser un recurs útil per incloure tots dos sexes en el discurs.

Exemple correcte Assessorament lingüístic

[en una placa de despatx]

Exemple inadequat Assessors lingüístics

[en una placa de despatx]

Exemple correcte Associació d’Empreses de Consultoria

Exemple inadequat Associació d’Empreses de Consultors

Exemple correcte La presidència, la secretaria i la vocalia les han d’ocupar docents.

Exemple inadequat Els presidents, els secretaris i els vocals han de ser docents.

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«La funció o l’acció en comptes de les persones» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2569> [consulta: 4 agost 2021].