Els espais de memòria com a recursos per a una educació cívica, crítica i transformadora

Curs virtual

Descripció

Curs teòric-pràctic que busca donar claus al professorat, educadors patrimonials, tècnics i guies sobre com utilitzar els espais de memòria com a recursos per potenciar un aprenentatge significatiu en l’alumnat, tot impulsant una ciutadania democràtica, reflexiva i crítica. El curs, que es planteja des d’una visió europeista, ens permetrà apropar-nos a espais de memòria i institucions emblemàtiques nacionals i internacionals per inspirar-nos i aprendre de l’experiència dels seus professionals.

Objectius

1. Desenvolupar les capacitats per dissenyar i executar propostes d’educació cívica, crítica i transformadora al voltant dels espais de memòria i de la memòria històrica.

a. Comprendre i aprofundir en els conceptes bàsics lligats al treball educatiu al voltant de la memòria històrica i els espais de memòria.

b. Incorporar recursos i estratègies pedagògiques que fomentin el caràcter cívic, crític i transformador de les propostes educatives al voltant dels espais de memòria.

c. Apropar-nos a espais de memòria i institucions emblemàtiques nacionals i internacionals per inspirar-nos i aprendre de l’experiència dels seus professionals.

d. Generar espais de diàleg entre els participants i els ponents.

e. Analitzar experiències educatives de referència que es porten a terme en diferents espais de memòria nacionals i internacionals.

2. Fomentar el treball col·laboratiu entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats.

Continguts

Memòria històrica i espais de memòria.

Educació Patrimonial. Recursos i estratègies per fomentar una educació cívica crítica i transformadora a través dels espais de memòria.

Didàctica del patrimoni del conflicte i cultura de la Pau. Construir des de les ferides.

Els espais de memòria històrica des d’una visió europeista.

Aprofundim en un exemple: la presó Model de Barcelona.

Metodologia

La metodologia utilitzada, basada en la didàctica activa, buscarà potenciar la generació d’aprenentatge significatiu en les persones participants, tot adaptant els continguts i pràctiques del curs als seus interessos i necessitats. Se seguirà un currículum en espiral que permetrà aprofundir en els diferents temes a través de la interrelació i l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics tractats al llarg de les sessions. Amb aquest fi, es potenciarà la reflexió i el debat a partir de la lectura de referents teòrics, de les aportacions dels ponents del curs i de l’anàlisi d’experiències reals, tot plantejant activitats que permetin reformular els coneixements previs i consolidar els nous. El curs s’articula en base a un espai de treball Moodle que permetrà accedir als materials i activitats proposades, així com a eines de comunicació amb els formadors i amb la resta de les persones participants. Quatre de les cinc sessions es duran a terme en format en línia a través de la plataforma zoom. En elles es combinarà teoria i pràctica, de tal manera que els participants puguin consolidar els continguts aportats per experts de diferents àrees mitjançant dinàmiques i exercicis. Aquests contribuiran a desenvolupar les seves capacitats de cara a l’objectiu final: dissenyar una unitat didàctica o activitat basada en un espai de memòria que motivi al seu alumnat i fomenti la seva participació i el seu pensament crític. L’última sessió serà presencial, realitzant una visita a la Presó Model de BCN, on coneixerem de primera mà la seva proposta per així agafar-la com a font d’inspiració per a l'elaboració del treball final.

Destinataris

Docents de totes les etapes, professionals de l’educació patrimonial, tècnics en l’àmbit educatiu, guies, i agents educatius en general.

Formadors

Myriam González Sanz (DIDPATRI UB) i David González Vázquez (EUROM UB)

Calendari i horari

  • Dimecres 5 d’octubre, de 16:00 a 18:00 (en línia)
  • Dilluns 17 d’octubre, de 16:00 a 18:00 (en línia)
  • Dimecres 2 de novembre, de 16:00 a 18:00 (en línia)
  • Dimecres 16 de novembre, de 16:00 a 18:00 (en línia)
  • Dimecres 30 de novembre, de 16:00 a 19:00 (presencial)

Hores

25 hores totals (11 d’assistència i 14 de treball autònom)

Lloc

Campus virtual UB

Llengua de treball

Català i francès

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i assolir l’apte en el treball final

Places

30

Període d’inscripció

Del 19 de setembre al 3 d’octubre de 2022

Formulari d'inscripció

Preu

Gratuït

Informació i/o consultes

observatori.memories@ub.edu