Servei d'assessorament a la recerca (SAR)

Aquest servei té com a finalitat orientar als investigadors en la realització dels seus projectes de recerca.

Objectius

  1. Orientar els investigadors en recerca educativa en tots els àmbits, tant en els nivells d’educació formal (infantil, primària, secundària i ensenyament superior) com en altres àmbits d’educació no formal i informal.
  2. Assessorar sobre les diverses problemàtiques a l’hora d’iniciar una recerca en qualsevol àmbit, portar-la a terme, preparar-ne l’informe corresponent o difondre’n els resultats.

S’ofereix un servei d’assessoria, que compta amb un equip d’especialistes en l’àmbit de la metodologia que abasten els diversos aspectes propis de la recerca en sentit ampli (recerca documental, plantejament i disseny, elaboració d’instruments, recollida de dades, tractament de la informació, anàlisi de dades, assessorament informàtic, redacció i presentació d’informes i/o articles científics, etc.).

assessrs

Tramitació

* Per tramitar una consulta s'ha d'omplir el següent formulari i enviar-lo per correu electrònic. En aquest formulari es fan una sèrie de preguntes per situar la necessitat de l'assessorament i poder derivar la consulta adequadament.

Tarifes

ase