Grups de treball IDP

Els grups de treball IDP-ICE estan formats per acadèmics o professionals que comparteixen objectius comuns sobre una determinada àrea o nucli temàtic i que treballen de forma col·laborativa entorn d’un projecte compartit.
 
Aquest projecte ha de contribuir a la construcció de nou coneixement i a la generació de propostes o d’accions que promoguin la formació i el  desenvolupament professional dels agents que hi participen i dels seus contextos d’acció. A continuació trobareu els requeriments per a l’acceptació d’un GTIDP-ICE, així com el formulari per a sol·licitar-lo.

Criteris Formulari

Àmbit