FORCES

El projecte FORCES creat el 2016 com a projecte propi de la secció d’infantil, primària, secundària i formació professional de l’IDP-ICE, pretén facilitar el vincle per una part entre estudiants de batxillerat i per l’altra el professorat i investigadors de la Universitat de Barcelona.

Amb la finalitat d’ajudar l’alumnat en el seu treball de recerca, es busca connectar els experts i els centres de secundària. L’alumnat de primer de batxillerat podrà aprofitar l’experiència dels investigadors i professors, i establir la manera de treballar més adient al seu projecte, establint acords formals de cooperació i ajuda entre les dues institucions.

Cada any s’ofereixen prop d’un centenar de propostes de totes les branques de coneixement de la UB, des de les científiques a les humanístiques, algunes més concretes i d’altres més genèriques, les quals permeten adaptar-se a la demanda del treball de l’alumnat.

El projecte FORCES també serveix per formalitzar aquelles col·laboracions que investigadors de la UB realitzen de manera autònoma amb centres educatius i alumnes, reconeixent en tots els casos al professorat UB la seva participació en un assessorament d’innovació educativa i transferència del coneixement que el projecte incorpora.