Revistes

Enseñanza de las ciencias sociales. Revista de Investigación

Enseñanza de las ciencias sociales és una nova revista dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en general. Els objectius que ens proposem són els següents: donar a conèixer els treballs d'investigació que es realitzen en didàctica de les ciències socials, aprofundir en la base teòrica i pràctica d'aquests treballs i presentar noves línies i nous temes d'investigació. L'àmbit de la revista és internacional, tot i que això no impedeix que la prioritat sigui arribar a ser una publicació de referència a Espanya i Llatinoamèrica.

Correu electrònic: r.ensenanza.cienciassociales@ub.edu

Revista electrònica:
http://www.raco.cat/index.php/EnsenanzaCS
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/eccss15/

Enseñanza de las ciencias sociales

Revista d'Innovació i Recerca en Educació (REIRE)

La Revista d'Innovació i Recerca en Educació (REIRE) és una publicació electrònica de la Secció de Recerca de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. La finalitat central d'aquesta publicació és esdevenir un espai de consulta i difusió de la recerca educativa, especialment de la recerca sobre docència en els diferents nivells i àmbits educatius.

Correu electrònic: reire@ub.edu

Revista electrònica: http://revistes.ub.edu/REIRE

Revista d'Innovació i Recerca en Educació

Temps d'Educació

Temps d'Educació és una revista científica i acadèmica de pedagogia, amb periodicitat semestral, que publica treballs referits a l'educació i la formació en tots els àmbits i nivells. La revista acull estudis, informes de recerca i avaluació crítica d'experiències, com també reflexions, assaigs i notes de lectura. Els textos són originals o inèdits en llengua catalana.

Correu electrònic: temps@ub.edu

Revista electrònica:
http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio

http://www.edicions.ub.edu/revistes/tempsdeducacio62/

Temps d'Educació