Rebost Professorat UB

Show menu

Titulacions universitàries

La Universitat de Barcelona ofereix diversitat de titulacions universitàries i altres tipus d’activitats formatives que trobareu classificades en tres grans blocs:

- Titulacions oficials: graus, postgraus i màsters

- Titulacions no oficials (títols propis de la UB): màster, diploma d’especialització o diploma de postgrau, curs d’expert i curs superior universitari de menys de 15 crèdits.

- Altres tipus de formació, on trobem una gran varietat d’activitats formatives amb l’objectiu d’especialització o formació continuada (IL3), o de divulgació adreçades al públic en general (la Universitat de l'experiència, Els Juliols, Gaudir UB).