Rebost Professorat UB

Show menu

Llengües UB

Des de la Universitat de Barcelona es posa a disposició del seu professorat tota una sèrie de formació i recursos en llengües estrangeres, amb l’objectiu d’augmentar la presència d’altres idiomes en el context acadèmic. Aquí tens els instituts i unitats on trobaràs informació:

- Escola d’Idiomes Moderns (EIM)

- Serveis Lingüístics

- Idiomes IDP-ICE. Des de l’IDP-ICE t’oferim tota una sèrie d’activitats formatives gratuïtes pel PDI amb l’objectiu d’introduir la presència d’altres idiomes a les aules.