Rebost Professorat UB

Show menu

Facultats

Cada facultat de la Universitat de Barcelona té un reglament que estableix l’organització i regula la creació dels òrgans, de les comissions i les delegacions necessàries per a l’exercici eficaç de les seves funcions.

A continuació podeu trobar una infografia amb l'estructura més comuna d'una facultat, però cal tenir en compte que cada facultat decideix quines comissions estableix.

i

 

h

a