Construccions passives

Tot i la recomanació general de no abusar de les construccions passives, és convenient saber en quins contextos es recomana d’usar-les.

 • En textos de l’àmbit cientificotècnic, cal evitar especialment l’ús abusiu de les construccions passives amb ser o perifràstiques, propiciat pel fet que en anglès són molt més usuals que en català.

  Segons el grau de visibilització que es vulgui donar a l’agent que expressa l’acció del verb, es pot optar per una passiva pronominal o per una construcció en veu activa.

  Exemple adequatEs van utilitzar dos mètodes diferents per calcular les variables.

  Exemple adequatVam utilitzar dos mètodes diferents per calcular les variables.

  Exemple inadequatDos mètodes diferents van ser utilitzats per calcular les variables.


  En general, però, és preferible recórrer a la passiva pronominal per tal d’impersonalitzar i objectivar al màxim els textos.

  Exemple adequatEn aquest treball s’han plantejat dos objectius generals.

  Exemple adequatEs reparteixen 75 μl de la barreja de reacció en sis tubs de microcentrífuga.


 • En textos de l’àmbit jurídic i administratiu, és recomanable de no abusar de la passiva pronominal o reflexa, perquè amaga o invisibilitza el subjecte de l’acció del verb. En aquests casos, són preferibles construccions en veu activa amb el subjecte ben explícit.

  Exemple adequatLa Comissió ha decidit de no concedir l’ajut a cap de les persones que ho va sol·licitar.

  Exemple inadequatS’ha decidit de no concedir l’ajut a cap de les persones que ho va sol·licitar.


  En aquest mateix tipus de textos, cal evitar les construccions de participi acompanyades d’un complement precedit de la preposició per, que expressa qui fa l’acció. És preferible substituir-les per una construcció de relatiu.

  Exemple adequaten els termes que estableix aquest article

  Exemple inadequaten els termes establerts per aquest article


  Exemple adequatEls casos que preveu la llei no ho inclouen.

  Exemple inadequatEls casos previstos per la llei no ho inclouen.


Per a la resta d’usos de la passiva, es pot consultar la informació ampliada.
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Consells per a la redacció: construccions passives» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1541> [consulta: 27 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina