Gerundis incorrectes

 • Gerundi de posterioritat

  Quan el gerundi indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal:

  Exemple adequatL’estudiant va caure per l’escala i es va trencar una cama i un braç.

  Exemple no admissibleL’estudiant va caure per l’escala, trencant-se una cama i un braç.

 • Gerundi especificatiu

  Cal recordar que l’ús del gerundi que equival a una oració de relatiu especificativa no és correcte; en aquests casos s’ha de substituir la construcció amb gerundi per una oració de relatiu d’aquest tipus introduïda pel pronom que:

  Exemple adequatEl coordinador ha d’enviar l’arxiu que conté el programa de l’assignatura.

  Exemple no admissibleEl coordinador ha d’enviar l’arxiu contenint el programa de l’assignatura.
Hi ha usos incorrectes del gerundi, que cal evitar: el gerundi de posterioritat i el gerundi especificatiu.

 • Gerundi de posterioritat

  Quan el gerundi indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal:

  Exemple adequatL’estudiant va caure per l’escala i es va trencar una cama i un braç.

  Exemple no admissibleL’estudiant va caure per l’escala, trencant-se una cama i un braç.


  Exemple adequatLa Marta Coll va estudiar medicina i va obtenir el títol l’any 2003.

  Exemple no admissibleLa Marta Coll va estudiar medicina, obtenint el títol l’any 2003.


  Exemple adequatEl rector es va aixecar de la cadira i va cloure l’acte.

  Exemple no admissibleEl rector es va aixecar de la cadira cloent l’acte.


  Exemple adequatLa Universitat de Barcelona fa més de cinc-cents anys que existeix, i és la universitat catalana més antiga.

  Exemple no admissibleLa Universitat de Barcelona fa més de cinc-cents anys que existeix, sent la universitat catalana més antiga.


 • Gerundi especificatiu

  Cal recordar que l’ús del gerundi que equival a una oració de relatiu especificativa no és correcte; en aquests casos s’ha de substituir la construcció amb gerundi per una oració de relatiu d’aquest tipus introduïda pel pronom que:

  Exemple adequatS’han fet públics els estatuts que regulen la Universitat de Barcelona.

  Exemple no admissibleS’han fet públics els estatuts regulant la Universitat de Barcelona.


  Exemple adequatAviat es discutirà el document que estableix els drets del PAS.

  Exemple no admissibleAviat es discutirà el document establint els drets del PAS.


  Exemple adequatEl coordinador ha d’enviar l’arxiu que conté el programa de l’assignatura.

  Exemple no admissibleEl coordinador ha d’enviar l’arxiu contenint el programa de l’assignatura.


  En canvi, quan la construcció amb gerundi equival a una oració de relatiu explicativa, l’ús del gerundi és correcte:

  Exemple adequatEl doctorand, volent estar-se’n, va acceptar de presentar les hipòtesis de la tesi.

  Exemple adequatEl doctorand, que se’n volia estar, va acceptar de presentar les hipòtesis de la tesi.


Així mateix, cal tenir en compte els usos del gerundi en les perífrasis verbals següents, que en alguns casos poden ser incorrectes:


Per a la resta d’usos del gerundi es pot consultar la informació ampliada.
Darrera actualització: 22-10-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Consells per a la redacció: gerundis incorrectes» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=601> [consulta: 27 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina