Impersonalitat

Recursos per reflectir la impersonalitat
 • Preferència per la tercera persona

  Exemple adequatEl treball aporta noves dades sobre les orquídies.

 • Ús de la primera persona del plural

  Exemple adequatVam centrifugar la mostra durant 4 min a 500 rpm.

 • Ús de la passiva pronominal

  Exemple adequatEn aquest treball s’han plantejat dos objectius generals.

 • Ús del verb caldre

  Exemple adequatCal considerar que la recerca s’ha dut a terme in vivo.

 • Ús de les formes d’imperatiu observem, tinguem en compte, suposem, etc.

  Exemple adequatObservem els resultats en la taula següent.

 • Ús moderat de nominalitzacions

  Exemple adequatEl subclonatge de la línia cel·lular L6E9 no va obtenir els resultats esperats.
Els treballs acadèmics tenen com a finalitat descriure, argumentar, transmetre informació, etc. de la manera més objectiva possible. Això fa que el llenguatge especialitzat propi d’aquests textos tendeixi cap a la impersonalitat i la neutralitat emotiva, a diferència per exemple del llenguatge general o el literari.

Aquestes característiques es manifesten en el text amb una certa ocultació de l’autor del document, que es pot aconseguir mitjançant les estratègies següents:

 • Predomini de la tercera persona.

  Exemple adequatAquest treball aporta noves dades sobre les orquídies del delta del Llobregat.

  Exemple inadequatAmb aquest treball aporto noves dades sobre les orquídies del delta del Llobregat.


  Exemple adequatLes recerques dutes a terme estan directament relacionades amb el procés d’innovació empresarial dels laboratoris farmacèutics.


 • Ús de la primera persona del plural encara que només hi hagi un autor (recurs anomenat plural de modèstia).

  Exemple adequatVam centrifugar la mostra durant 4 min a 5000 rpm.

  Exemple inadequatVaig centrifugar la mostra durant 4 min a 5000 rpm.


 • Ús de la passiva pronominal per amagar l’autor del text.

  Exemple adequatEn aquest treball s’han plantejat dos objectius generals.

  Exemple inadequatEn aquest treball m’he plantejat dos objectius generals.


  Exemple adequatEs van analitzar els resultats en un microscopi de fluorescència.
   
  Exemple inadequatVan analitzar els resultats en un microscopi de fluorescència.


  Exemple adequatS’ha observat que 75 μl de la barreja en sis tubs de microcentrífuga reaccionen.


 • Ús de formes verbals que eviten apel·lar a una persona determinada, com ara el verb caldre o les formes d’imperatiu observem, tinguem en compte, suposem, etc.

  Exemple adequatCal considerar que la recerca s’ha dut a terme in vivo.

  Exemple adequatTinguem en compte que la major part de contaminacions del cultiu són fàcilment detectables a simple vista.


 • Utilització de nominalitzacions en detriment de formes verbals, sempre que se’n faci un ús moderat.

  Exemple adequatEl subclonatge de la línia cel·lular L6E9 a partir de la línia L6 no va obtenir els resultats esperats.

  Exemple inadequatVaig subclonar la línia cel·lular L6E9 a partir de la línia L6 i no va obtenir els resultats esperats.

Cal remarcar que tots aquests procediments poden combinar-se en el discurs, especialment en textos llargs i complexos.
Més informació
Gutiérrez Rodilla, Bertha M. La ciencia empieza en la palabra. Barcelona: Península, 1998, p. 35-36.
Darrera actualització: 11-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Consells per a la redacció: impersonalitat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=586> [consulta: 5 març 2024].
Pujar al principi de la pàgina