Modificació de la matrícula (setembre/febrer)

Informació general

Avís: a causa de la situació sanitària durant el període de modificació de matrícula del primer semestre no es podran fer canvis de grup

La modificació de la matrícula ha de garantir l'acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d'aplicació.

 

La modificació de la matrícula dels estudis de grau es realitzarà els dies 25, 28, 29 i 30 de setembre de 2020 de 10 a 13 hores per videoconferència.

Quan entreu al programa heu clicar a la icona d’aixecar la mà per crear la cua d’atenció. Des de la secretaria us passarem, per ordre de cua, a un dels grups en que estarà dividida la sessió i podreu fer la vostra petició.

Què podeu demanar en aquesta modificació:

Ampliar, modificar o anul·lar assignatures

Canvi d’assignatures per reconeixement de crèdits

Enllaç a les sessions de videoconferència

Dia 28 de setembre de 10 a 13h - Sessió tancada

Dia 29 de setembre de 10 a 13h - Màxim 60 persones - sessió tancada

Dia 30 de setembre de 10 a 13h - Màxim 60 persones- sessió tancada

Si encara heu fer modificació de matrícula heu de demanar cita prèvia: horari de matí -- horari de tarda per fer-la presencialment a la secretaria

Què podeu fer:   

  • Matricular + 60 crèdits (amb resolució positiva)   segons l'evolució de la situació excepcional
  • Canvi de grup    segons l'evolució de la situació excepcional
  • Canvi i/o anul·lació d'assignatures de segon semestre   sol·licitud (properament)
  • Matricular crèdits o assignatures reconegudes 

 

Termini:

pendent segons l'evolució 
 

Informació en cas d'obrir l'automatricula al febrer de 2021

Molt important: només podreu confirmar la matrícula si no teniu rebuts caducats.

Taxes: s'haurà d'abonar el preu per gestió d'expedient previst en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a les modificacions i les ampliacions parcials de matrícula.

Pagament: L’ampliació d’assignatures genera un nou rebut que no es pot domiciliar. Si l'import dels crèdits supera els 300€, el pagament és pot fraccionar en dos terminis. En cas de no ser abonat, comporta l’anul·lació total de la matrícula, no només de les assignatures afegides. Consulteu la data màxima de pagament al vostre rebut o a MonUB apartat "Consulta i pagament de rebuts"

Devolucions: quan doneu la vostra matrícula per finalitzada, en el cas que us surti un rebut amb import a retornar, us podeu trobar dues situacions:

No teniu cap rebut  pendent de pagament, cal que entreu a MonUB a l'apartat "Consulta de qualificacions i expedient" i indiqueu les vostres dades bancàries per tal de poder tramitar la devolució

Teniu algun rebut pendent de pagament, cal que passeu per la Secretaria d’Estudiants i Docència per tal de regularitzar els rebuts

En el cas d’ampliació d’assignatures

Des del servei de Beques i Ajuts de la UB, es comunicarà directament a l’AGAUR els crèdits matriculats al mes de febrer i es resoldrà la beca amb ajuts complets, si és el cas.

En el cas d’anul·lació d’alguna assignatura (recordeu que s’han de matricular un mínim de 60 crèdits per optar a la beca amb ajuts complets)

 - Si després de l’anul·lació us queden matriculats entre 30 i 59 crèdits, tindreu dret a la matrícula gratuïta i només a un únic ajut de 60 euros.
- Si heu de matricular una assignatura reconeguda i aquesta ja la teníeu matriculada completant el total dels 60 crèdits, tingueu present que els crèdits reconeguts no computen en relació a la sol·licitud de beca. Per tant estaríeu en el mateix cas que en el primer supòsit.
- Si amb l’anul·lació d’alguna assignatura quedéssiu per sota de 30 crèdits matriculats, es denegaria automàticament la beca.

Més informació

Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l'anterior i l'estudiant ha d'abonar l'import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi anul·lat o modificat.

Cal haver abonat l'import de la matrícula abans de sol·licitar-ne la modificació.

L'estudiant ha d'abonar també el preu per gestió d'expedient previst en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a les modificacions i les ampliacions parcials de matrícula.

 

Comparteix-ho: