Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Al llarg del curs es realitzen diferents tipus de pràctiques, entre les quals cal destacar les següents:

 

  • Visites a diferents centres sanitaris
  • Visita a laboratoris farmacèutics
  • Assistència a Jornades/Congressos i altres reunions científic-professionals
Bloc generic cotització a la Seguretat Social de les pràctiques externes

Us informem que amb motiu de l’entrada en vigor del RD 2/2023, els alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, s’hauran de donar d’alta a la Seguretat Social, es per aquest motiu, que la Universitat de Barcelona, demanarà el número de afiliació a la SS a tots els alumnes.

Trobareu informació sobre el procediment per demanar el número d'afiliació a Seguretat Social a la següent infografia i per introduir-lo al GIPE.