Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Pràctiques

Les pràctiques que l'alumnat pot realitzar durant els seus estudis els aproximen a la realitat del món laboral i constitueixen una forma de ajudar a la inserció dels futurs estudiants dins del mercat laboral. Poden ser curriculars (o obligatòries) o extracurriculars/no curriculars (voluntàries i no incloses en el pla d'estudis).

Ambdues requereixen d'un conveni entre la UB i el centre de destí i es troben regulades per la Normativa de pràctiques externes de la Universitat de Barcelona i per les Especificacions de la FIMA a la Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona.

La gestió de les pràctiques externes, curriculars i extracurriculars, es realitza a través de l'aplicació i la plataforma GIPE.

Comparteix-ho: